Hướng dẫn tính năng truy nã

12.03.2018

Điều kiện nhận nhiệm vụ:

 • Hoàn thành xong hết Nhiệm vụ tân thủ.
 • Đạt level 13
 • Nhận nhiệm vụ tại Kohaku tại Giao diện chính.
 • Nhiệm vụ sẽ làm mới mỗi ngày.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ:

 • Truy nã Yêu Quái

Bước 1: Tại Giao diện chính – Kohaku – Nhấn biểu tượng “!”/”Truy”

Bước 2: Tại bảng Nhiệm Vụ, lần lượt xem thông tin Yêu Quái, địa điểm có thể xuất hiện, truyền thuyết, số lượng yêu cầu đánh bại.

Bước 3: Tiến hành truy tìm và đánh bại Yêu Quái theo số lượng yêu cầu.

 • Truy nã Yêu Quái Thần Bí

Bước 1: Tại Giao diện chính – Kohaku – Nhấn biểu tượng “!”

Bước 2:Tại bảng Nhiệm Vụ, xem truyền thuyết Yêu Quái và gợi ý để tìm ra Yêu Quái bí mật, xem số lượng yêu cầu đánh bại.

Bước 3: Tiến hành truy tìm và đánh bại Yêu Quái theo số lượng yêu cầu.

Danh sách các Yêu Quái Thần Bí – Gợi ý và nhận dạng:

 • Hợp tác Truy nã Yêu Quái

Bước 1: Tại Giao diện chính – Kohaku – Nhấn biểu tượng “!”

Bước 2: Tại bảng Nhiệm Vụ, tiến hành mời bạn bè cùng tham gia nhiệm vụ (nếu trực tiếp nhận được nhiệm vụ) hoặc chấp nhận/từ chối (nếu được bạn bè mời tham gia nhiệm vụ).

Bước 3: Sau khi chấp nhận/mời bạn bè, tại bảng Nhiệm Vụ, lần lượt xem thông tin Yêu Quái, địa điểm có thể xuất hiện, truyền thuyết, số lượng yêu cầu đánh bại.

Bước 4: Tiến hành truy tìm và đánh bại Yêu Quái theo số lượng yêu cầu. Khi bạn bè  được mời tham gia cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành yêu cầu thì Nhiệm vụ sẽ hoàn tất.

Lưu ý:

 • Có thể xem các hoạt động được tính Nhiệm Vụ tại thông tin Yêu Quái.
 • Một số hoạt động được tính Nhiệm Vụ là: Thám Hiểm, Phó Bản Bí Mật, Phó Bản Ngự Hồn, Cốt Truyện…
 • Đối với các Yêu Quái bị truy tìm, khi vào các chương Thám Hiểm mà có xuất hiện Yêu Quái đó, biểu tượng ở trên đầu các Quái Vật trong chương sẽ phát sáng.
 • Đối với các Yêu Quái bí mật, khi vào các chương Thám Hiểm mà có xuất hiện Yêu Quái đó, biểu tượng ở trên đầu các Quái Vật trong chương sẽ không phát sáng.
 • Mỗi khi đánh bại Yêu Quái tại một hoạt động nào đó được tính, sẽ có thông báo hiển thị tại phía dưới Giao diện hiện tại.

Đầu trang