Hướng dẫn nạp Hồn Ngọc

30.01.2018

Hướng dẫn nạp Hồn Ngọc qua napthe.vn

Bước 1: Truy cập trang web napthe.vn

Bước 2: Chọn game và đăng nhập tại napthe.vn để tiến hành nạp.

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán mà bạn muốn.

Bước 4: Điền các thông tin được yêu cầu như số seri, mã nạp thẻ…

Bước 5: Chọn xác nhận để hoàn tất

Bước 6: Kiểm tra Thư trong game để nhận Hồn Ngọc

Lưu ý:

  • Hồn Ngọc nạp gửi qua Thư
  • Trong trường hợp có khuyến mãi cộng thêm, Hồn Ngọc khuyến mãi cũng sẽ gửi qua Thư
  • Các loại thẻ và hình thức thanh toán được chấp nhận tại napthe.vn gồm:

 

Hướng dẫn nạp Hồn Ngọc qua CH Play

Bước 1: Vào game – Shop – Shop Ngọc – Hồn Ngọc – Google Play

Bước 2: Chọn mệnh giá

Bước 3: Nhập thông tin thẻ và xác nhận thanh toán.

 

Hướng dẫn nạp Hồn Ngọc qua Appstore

Bước 1: Vào game – Shop – Shop Ngọc – Hồn Ngọc

Bước 2: Chọn mệnh giá

Bước 3: Xác nhận mệnh giá

Bước 4: Xác nhận đăng nhập tài khoản iTunes để tiến hành giao dịch

Bước 5: Xác nhận giao dịch

Đầu trang