Hướng dẫn đồng bộ tài khoản

30.01.2018

Khi bắt đầu trải nhiệm Âm Dương Sư, người chơi có thể lựa chọn đăng nhập dưới dạng “Guest”, tuy nhiên tài khoản dạng này chỉ có thể đăng nhập tại thiết bị đó, không thể đăng nhập tại thiết bị khác hay được bảo lưu khi có sự cố xảy ra.

Vậy nên chức năng “Đồng Bộ” trong game sẽ giúp người chơi đồng bộ tài khoản Guest này với các tài khoản Garena hoặc Facebook, giúp cho độ bảo mật tài khoản đạt được mức tốt nhất và có thể dễ dàng đăng nhập trên các thiết bị khác nhau.

Để đồng bộ tài khoản, người chơi cần làm theo các bước sau đây.

Bước 1: Chọn Cài Đặt -> Đồng Bộ.

Bước 2: Chọn đồng bộ tài khoản Garena / Facebook. Nếu trên thiết bị đã có ứng dụng Garena hoặc Facebook đã đăng nhập, hệ thống sẽ hỏi liên kết với tài khoản đang đăng nhập trên ứng dụng.

Nếu không có ứng dụng trên thiết bị, người chơi cần nhập tài khoản Garena hoặc Facebook vào mục login tương ứng.

Bước 3: Sau khi xác nhận liên kết, hệ thống sẽ báo “Đã liên kết thành công” và chuyển bạn về giao diện đăng nhập đầu game.

Nếu tài khoản liên kết đã tồn tại nhân vật, hệ thống sẽ báo “Tài khoản đã đồng bộ trước đó”.

Đầu trang