Hướng dẫn

 

Chỉnh sửa Thức Thần ngày 21/3

21.03.2018

Shuten Douji * Thuật pháp Cuồng Khiếu được điều chỉnh: Shuten Douji bùng phát yêu lực, lập tức khôi phục 30% máu tối đa, đồng thời gia tăng 50% trên thanh hành động. Tiến vào trạng thái quỷ vương, số lượt duy trì bằng với số bầu rượu đang có, lúc này Shuten Douji miễn […]

» Xem thêm «

Hướng dẫn tính năng truy nã

12.03.2018

Điều kiện nhận nhiệm vụ: Hoàn thành xong hết Nhiệm vụ tân thủ. Đạt level 13 Nhận nhiệm vụ tại Kohaku tại Giao diện chính. Nhiệm vụ sẽ làm mới mỗi ngày. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ: Truy nã Yêu Quái Bước 1: Tại Giao diện chính – Kohaku – Nhấn biểu tượng “!”/”Truy” […]

» Xem thêm «

Ngự Hồn: Bộ Thủ: Chiêu Tài – Mị Yêu – Nhật Nữ

07.02.2018

CHIÊU TÀI Thông tin cơ bản: Tên: Chiêu Tài Loại: Hỗ Trợ – Phòng Thủ Cách thức sở hữu: Mua trong Shop Bí Hồn, Phó bản Thám Hiểm chương 16, Phó bản Ngự Hồn (thứ 3, thứ 7 và Chủ Nhật)   Đánh giá và Hướng dẫn: a. Hiệu ứng combo Hiệu ứng bộ 2: […]

» Xem thêm «

Ngự Hồn: Bộ Máu: Chung Linh – Địa Tạng – Kính Cơ

07.02.2018

CHUNG LINH Thông tin cơ bản: Tên: Chung Linh Loại: Khống Chế – Máu Cách thức sở hữu: Mua trong Shop Bí Hồn, Phó bản Thám Hiểm chương 12, Phó bản Ngự Hồn (thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật)   Đánh giá và Hướng dẫn: a. Hiệu ứng combo Hiệu ứng bộ 2: Máu […]

» Xem thêm «

Ngự Hồn: Bộ Kháng: Ma Hạp – Quỷ Hồn – Xí Ngầu

07.02.2018

MA HẠP Thông tin cơ bản: Tên: Ma Hạp Loại: Khống Chế – Kháng Cách thức sở hữu: Mua trong Shop Bí Hồn, Phó bản Thám Hiểm chương 15, Phó bản Ngự Hồn (thứ 4, thứ 7 và Chủ Nhật)   Đánh giá và Hướng dẫn: a. Hiệu ứng combo Hiệu ứng bộ 2: Kháng […]

» Xem thêm «

Ngự Hồn: Bộ Công: Minh Ốc – Tâm Nhãn – Tranh

07.02.2018

MINH ỐC Thông tin cơ bản: Tên: Minh Ốc Loại: Sát Thương – Công Cách thức sở hữu: Mua trong Shop Bí Hồn, Phó bản Thám Hiểm chương 13, Phó bản Ngự Hồn (thứ 2, thứ 7 và Chủ Nhật)   Đánh giá và Hướng dẫn: a. Hiệu ứng combo Hiệu ứng bộ 2: Công […]

» Xem thêm «

Xem thêm