Chiến thuật

 

Chi tiết cập nhật 15/05

21.05.2019

==================== Cập nhật quan trọng ==================== Sự kiện Xài Ngọc Rước Lộc! Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 15 tháng 05 đến 23:59 ngày 28 tháng 05 Nội dung sự kiện: Tiêu Hồn Ngọc, Khuyết Ngọc để nhận điểm và đổi những mốc quà tương ứng. (Mốc quà cuối là Khung Sắc Mùa) Điểm nhận […]

» Xem thêm «

Tối ưu hóa trải nghiệm 08/05

10.05.2019

  Điều chỉnh thuật pháp Điều chỉnh cơ chế Ngự Hồn Nữ Phòng: Không còn vô địch khi đóng băng. Khi đóng băng nếu bị 6 lần công thường, đơn vị bị đóng băng sẽ tử vong. Điều chỉnh hiệu ứng Ấn Chiêm Tin của Yao Bikuni, giúp cho đồng đội được hồi sinh sẽ […]

» Xem thêm «

Chi tiết cập nhật 08/05

07.05.2019

======================= Cập nhật quan trọng =======================   Thông tin Thức Thần mới – SSR Yamata no Orochi! Xà Ảnh Ám Tiềm, Tà Thần Giáng Lâm! Thức Thần SSR hoàn toàn mới Yamata no Orochi (CV: Miyano Mamoru) giáng lâm Heian! Sau bảo trì ngày 08 tháng 05, triệu hồi bằng Bùa Thần Bí, Khuyết Ngọc, […]

» Xem thêm «

SIÊU BOSS YAMATA NO OROCHI

26.04.2019

Vào ngày 1/5  sắp tới, Heian một lần nữa lại lâm nguy khi mà Orochi cùng bè lũ của hắn sẽ nổi dậy 1 lần nữa. Các đại nhân đã chuẩn bị đội hình để ngăn cản âm mưu của Orochi chưa? Nếu chưa thì hãy cùng Tiểu Thố tìm hiểu về đội hình để […]

» Xem thêm «

Chi tiết cập nhật 01/05

26.04.2019

===================== Cập nhật quan trọng =====================     SIÊU BOSS YAMATA NO OROCHI xuất hiện! Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 01 tháng 05 đến 23:59 ngày 07 tháng 05 Siêu Boss “Yamata no Orochi” giáng lâm Heian, trong thời gian sự kiện, các đại nhân có thể chinh phạt Siêu Boss. Điểm Siêu Boss […]

» Xem thêm «

TỐI ƯU HÓA TRẢI NGHIỆM 24/04

25.04.2019

============ Điều chỉnh kĩ năng ============ Điều chỉnh mô tả thuật pháp Hồn Hiến Tế của Oguna, xác nhận rõ hơn là Oguna sẽ hồi sinh toàn thể đồng đội trước, rồi mới hy sinh bản thân. Điều chỉnh mô tả thuật pháp Chiêu Hồn của Shiro Douji, Bạch Chi Hộ mà đồng đội nhận […]

» Xem thêm «

Chi tiết cập nhật 24/04

24.04.2019

============ Cập nhật quan trọng ============ Ra mắt Ngự Hồn mới! Ngự Hồn mới Phi Duyên/Binh Bộ/Nữ Phòng/Đồ Phật giáng lâm Heian, chào mừng các đại nhân vào trải nghiệm trước trong Bách Quỷ Dịch lần này! Phi Duyên Bộ 2: Chính xác hiệu ứng 15% Bộ 4: Khi bị trạng thái xấu, bỏ qua […]

» Xem thêm «

TỐI ƯU HÓA TRẢI NGHIỆM 12/04

12.04.2019

  Điều chỉnh thuật pháp Thức Thần 1.Lãnh Chúa Arakawa Thủy Lưu Khi chí mạng gây thêm 20% sát thương, giúp bản thân nhận kèm Thủy Lưu (Giảm 20% thủ. Mỗi khi gây sát thương, nếu mục tiêu có thủ cao hơn Lãnh Chúa Arakawa, sát thương lần này sẽ bỏ qua 50% chênh lệch […]

» Xem thêm «

Xem thêm