Thông báo hỗ trợ chuyển đổi Hồn Ngọc

24.10.2019

 

Các đại nhân thân mến!

Tiểu Thố xin thông báo đến các đại nhân chương trình hỗ trợ chuyển đổi sang các game khác của Garena, cụ thể như sau:

Điều kiện tiêu chuẩn để được hỗ trợ:

Tất cả tài khoản có đăng nhập ít nhất 1 lần vào Âm Dương Sư kể từ 19/07/2019 (90 ngày trước khi dừng server)

Hình thức chuyển đổi như sau:

Các đại nhân đạt điều kiện tiêu chuẩn sẽ nhận được lên đến 3 gói hỗ trợ chuyển đổi như sau:

  1. Các đại nhân đã nạp Hồn Ngọc trong ngày 16/10/2019. Sẽ được chuyển đổi 100% giá trị đã nạp sang Tiền in game tương đương của các game Garena khác theo đăng ký tùy chọn.
  2. Các đại nhân có nạp Hồn Ngọc từ phiên bản cập nhật 05:30 11/09/2019 đến 23:59 15/10/2019 sẽ nhận được Tiền in game tương ứng theo giá trị quy đổi dưới đây với từng game Garena khác theo đăng ký tùy chọn:

 

  • Đối với các đại nhân có đăng nhập ít nhất 1 lần kể từ 19/07/2019 (90 ngày trước khi dừng server) đã từng nạp Hồn Ngọc vào Âm Dương Sư kể từ khi game ra mắt sẽ nhận được gói quà vật phẩm của một trong các game Garena khác theo đăng ký tùy chọn:

 

Đặc biệt, Top 120 đại nhân có số Hồn Ngọc nạp vào game cao nhất (tính từ lúc Âm Dương Sư ra mắt) và có đăng nhập ít nhất 1 lần vào Âm Dương Sư kể từ 19/07/2019 (90 ngày trước khi dừng server) sẽ nhận được quà tri ân đặc biệt từ ban điều hành Âm Dương Sư.

__________________________________________________________________

Lưu ý:

  • Tất cả các tài khoản có đăng nhập ít nhất 1 lần vào Âm Dương Sư kể từ 19/07/2019 (90 ngày trước khi dừng server) và thỏa mãn các điều kiện kể trên sẽ nhận được quà hỗ trợ chuyển đổi.
  • Thời gian và website đăng ký nhận chuyển đổi sẽ được Ban điều hành Âm Dương Sư thông báo đến các đại nhân trên fanpage trong thời gian sớm nhất.
  • Nếu đại nhân cần tư vấn hoặc có thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ Tiểu Thố tại fanpage hoặc liên hệ Hỗ Trợ để được hướng dẫn thêm.

 

 

Đầu trang