Chi tiết cập nhật 11/06

11.06.2019

==========CẬP NHẬT QUAN TRỌNG==========

Thông tin Thức Thần mới – SP Youtouchi!

• Phi Nhận Phá Không, Chước Dữ Tâm Anh! Thức Thần SP Xích Ảnh Youtouchi (CV: Shiori Izawa)giáng lâm Heian!
• Sau bảo trì ngày ngày 12 tháng 06, tiến hành triệu hồi bằng Bùa Thần Bí, Khuyết Ngọc và Bùa Hiện Thế, sẽ có cơ hội triệu hồi ra Thức Thần SP Xích Ảnh Youtouchi!

 

Truy Ức SP Youtouchi

Ra mắt chuỗi sự kiện chào mừng Thức Thần Xích Ảnh Youtouchi
Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 12/06 đến 23:59 ngày 20/06
• Thức Thần SP Xích Ảnh Youtouchi ra mắt hoành tráng, tăng tỷ lệ triệu hồi ra SP/SSR! Gửi đến các đại nhân 6 sự kiện nhỏ, chúc các đại nhân âu khi 1tràn đầy, quay phát trúng ngay!
(Sự kiện triệu hồi lần này dành cho tất cả các đại nhân từ cấp 15 trở lên)


Sự kiện nhỏ 1: Tăng tỷ lệ ra SP/SSR!
• Trong thời gian sự kiện, tỷ lệ triệu hồi được Thức Thần SP/SSR tăng 2.5 lần! Mỗi vị đại nhân sẽ có 3 cơ hội tăng tỷ lệ SP/SSR.

Sự kiện nhỏ 2: Thưởng Sưu Tập SSR tăng tỷ lệ triệu hồi!
• Trước bảo trì ngày 16 tháng 01, người chơi có đủ bộ SSR sẽ kích hoạt Thưởng Sưu Tập SSR, “Khi triệu hồi ra Thức Thần đặc biệt SP/SSR, tỷ lệ xuất hiện Xích Ảnh Youtouchi sẽ tăng 15%”! Sau khi nhận được Thức Thần SP Xích Ảnh Youtouchi, tỷ lệ sẽ trở lại như cũ.
Giới thiệu:
• Thưởng Sưu Tập SSR được tính theo Thức Thần SSR sưu tập trong Thư Viện.
• Điều kiện nhận Thưởng Sưu Tập SSR trong thư viện không bao gồm Ryoumenbotoke, và các Thức Thần liên kết như Nura, Inuyasha, Kusuriuri, Sesshomaru

Sự kiện nhỏ 3: Kế hoạch đổi vận!
• Trong thời gian sự kiện, khi triệu hồi 10 bằng Bùa Thần Bí, Khuyết Ngọc, Bùa Hiện Thế không nhận được Thức Thần SP/SSR, sẽ nhận ngay 1 Bùa Thần Bí!

Sự kiện nhỏ 4: Ra 10 R, nhận quà ngay!
•Trong thời gian sự kiện, khi triệu hồi 10 bằng Bùa Thần Bí, Khuyết Ngọc, Bùa Hiện Thế, lần đầu triệu hồi ra 10 Thức Thần R, sẽ nhận được 1 món quà bí ẩn!
(Chú ý: Sự kiện chỉ tính triệu hồi 10, triệu hồi đơn lẻ sẽ không được tính)

Sự kiện nhỏ 5: Thưởng SR tự chọn!
• Trong thời gian sự kiện, tích lũy triệu hồi bằng Bùa Thần Bí, Khuyết Ngọc hoặc Bùa Hiện Thế đạt 100 lần, sẽ nhận ngay 1 Thức Thần SR tự chọn!

Sự kiện nhỏ 6: Tặng Tranh Xích Ảnh Giáng Lâm!
• Trong thời gian sự kiện, triệu hồi hoặc ghép mảnh ra SP Xích Ảnh Youtouchi, sẽ nhận ngay tranh minh họa giới hạn!

 

Sự kiện Truy Ức: SP Youtouchi

• Khai mở sự kiện – Truy Ức SP Youtouchi
• Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 12/06 đến 23:59 ngày 30/06
• Trong thời gian sự kiện, tham gia các nội dung trong game sẽ nhận được mảnh hồi ức.
• Góp mảnh có thể tiến hành sửa lại hồi ức cho Thức Thần, mỗi lần sửa đều sẽ nhận được quà ngẫu nhiên.
• Sau khi sửa xong, thưởng sẽ được gửi cho toàn server căn cứ theo xếp hạng góp mảnh.
• Người chơi trong top 200 của mỗi chương sẽ nhận được mảnh SP Youtouchi.
• Khi hồi ức được sửa hết chỉ có thể xem video, không thể tiếp tục sửa và nhận mảnh hồi ức.
• Mảnh hồi ức nhận được khi đạt 100 điểm gan dạ trong Thi Đọ Gan cần đợi sau bảo trì và nhấn vào nút nhận.

 

Sự kiện – Cược Trận trở lại

• Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 12/06 đến 23:59 ngày 18/06

 

Tri ân tặng Vé Giảm Giá của chủ Shop – Túi Quà

• Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 14/06 đến 23:00 ngày 16/06
• Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày các đại nhân sẽ có 3 cơ hội rút vé giảm giá, sau 3 lần rút đại nhân sẽ nhận được 1 Vé Giảm Giá Shop Túi Quà căn cứ theo con số giảm nhiều nhất mà đại nhân rút được
• Vé giảm giá có hạn sử dụng 7 ngày, có thể dùng cho tất cả Gói Quà bán bằng Hồn Ngọc, các đại nhân nhớ sử dụng kịp thời nhé!

 

Sự kiện – Ngự Hồn tự chọn cuối tuần!

• Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 22/06 đến 23/6 23:59
• Vào Thứ 7/Chủ Nhật, Ngự Hồn rơi ra từ Phó Bản Ngự Hồn sẽ cho phép tự chọn
• Mỗi nhóm của Ngự Hồn có thể chọn 1 loại, tổng cộng được chọn 5 loại Ngự Hồn.
• Mỗi ngày có thể tham gia 200 lần, khi hết số lần Ngự Hồn sẽ rơi ra như cũ
• Ngự Hồn sau khi chọn có thể thay đổi tùy ý

 

Sự kiện – Xài Hồn Ngọc, Rước Đầy Lộc – Lập Hạ

• Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 22/06 đến 23:59 ngày 28/06
• Nội dung sự kiện; Tiêu Hồn Ngọc, Khuyết Ngọc để nhận điểm và đổi những mốc quà tương ứng.
• Điểm nhận như sau: Tiêu 10 Khuyết Ngọc hoặc 1 Hồn Ngọc, được 1 điểm (tiêu trong shop, triệu hồi, hội âm dương, sự kiện sẽ được tính, nhưng tiêu trong Đồng Tâm Chi Lan, tặng Skin cho bạn bè sẽ không được ghi nhận) điểm nhận được bằng tiêu Khuyết Ngọc tối đa 100.

 

Thông tin Gói Quà mới

• Gói Youtouchi 1
Giá bán: 128 Hồn Ngọc
Nội dung: 8 Bùa Thần Bí, 1 Daruma Bổng Vi 3 Sao, 50 Vảy Đại Xà, 50000 Xu
Thời gian bán: Sau bảo trì ngày 12/06 đến 23:59 ngày 20/06, được mua 1 lần

• Gói Youtouchi 2
Giá bán: 328 Hồn Ngọc
Nội dung: 25 Bùa Thần Bí, 1 Daruma Bổng Vi 4 Sao, 100 Vảy Đại Xà, 100000 Xu
Thời gian bán: Sau bảo trì ngày 12/06 đến 23:59 ngày 20/06, được mua 1 lần

• Gói Youtouchi 3
Giá bán: 648 Hồn Ngọc
Nội dung: 45 Bùa Thần Bí, 1 Daruma Bổng Vi 5 Sao, 200 Vảy Đại Xà, 200000 Xu
Thời gian bán: Sau bảo trì ngày 12/06 đến 23:59 ngày 20/06, được mua 1 lần

• Gói Youtouchi 4
Giá bán: 648 Hồn Ngọc
Nội dung: 42 Bùa Thần Bí, 2 Daruma Ngự Hành, 100 Vé Skin, 200000 Xu
Thời gian bán: Sau bảo trì ngày 12/06 đến 23:59 ngày 20/06, được mua 1 lần


• Gói Daruma Hồng Vận
Giá bán: 99 Hồn Ngọc
Nội dung: 1 Daruma Ngự Hành, 1 Daruma Bổng Vi, 1 Daruma Đại Cát, 1 Daruma May Mắn, 1 Thẻ Kết Giới Gà Quay 6 Sao, 1 Khung Đoàn Viên (nhận trùng khung, sẽ chuyển thành 50 Khuyết Ngọc)
Thời gian bán: 00:00 ngày 14/06 – 23:59 ngày 20/06, được mua 1 lần

• Gói Orochi 1
Giá bán: 88 Hồn Ngọc
Nội dung: 400 Khuyết Ngọc, 120 Vảy Đại Xà, 2 Daruma Bổng Vi 4 Sao, 3 Thanh Cổ 4 Sao, 20000 Xu
Thời gian bán: 00:00 ngày 22/06 đến 23:59 ngày 28/06, được mua 2 lần

• Gói Orochi 2
Giá bán: 188 Hồn Ngọc
Nội dung: 1250 Khuyết Ngọc, 300 Vảy Đại Xà, 2 Daruma Bổng Vi 5 Sao, 3 Thanh Cổ 5 Sao, 50000 Xu
Thời gian bán: 00:00 ngày 22/06 đến 23:59 ngày 28/06, được mua 2 lần

• Gói Orochi 3
Giá bán: 388 Hồn Ngọc
Nội dung: 3000 Khuyết Ngọc, 750 Vảy Đại Xà, 2 Daruma Ngự Hành, 3 Thanh Cổ 6 Sao, 100000 Xu
Thời gian bán: 00:00 ngày 22/06 đến 23:59 ngày 28/06, được mua 2 lần

• Gói Mochi
Giá bán: 9 Hồn Ngọc
Nội dung: 120 Sushi, 20 Mochi, Tăng Ngự Hồn rơi ra 1 giờ
Thời gian bán: 00:00 ngày 22/06 đến 23:59 ngày 28/06, mỗi ngày được mua 3 lần

• Gói Thanh Cổ
Giá bán: 12 Hồn Ngọc
Nội dung: 3 Thanh Cổ 6 Sao, 300000 Xu
Thời gian bán: 00:00 ngày 22/06 đến 23:59 ngày 28/06, mỗi ngày được mua 10 lần

Tối ưu hóa trải nghiệm

1 Người giấy mở sự kiện chỗ bên phải vườn hiện đã dần quen với công việc, động tác của nó đã ngày càng mượt mà hơn rồi.
2 Tối ưu hóa vị trí và thứ tự của nguyên liệu bị “cộng dồn”, trong giao diện gửi nuôi kết giới và chiến đấu.
3 Cập nhật hình ảnh:
• Cập nhật hình ảnh trước và sau thức tỉnh của Yamausagi.
• Cập nhật hình ảnh trước và sau thức tỉnh của Ushi no Kokumairi
4 Tối ưu hóa phản ứng khi nhấn vào ký hiệu sự kiện nhỏ bên góc phải, trong tính năng Thời Khắc Đối Đầu

 

Sửa lỗi

1 Sửa lỗi trong 1 số trận đấu, Thức Thần không bị dính hiệu ứng khống chế nhưng không thể thi triển thuật pháp.
2 Sửa lỗi khi mời bạn bè mặc định hoặc nhận lời mời tổ đội, hình ảnh khóa trận hình trong giao diện tổ đội không đồng nhất với thật tế. Hiện tại các âm dương sư cần điều chỉnh trận hình có thể hủy nút khóa trận hình tại giao diện tổ đội, trận tiếp theo có thể thay đổi và lưu lại việc tự động tổ đội.
3 Sửa lỗi hiệu ứng hiệu ứng bình thường của Shuten Douji.
4 Sửa lỗi khi mở khóa truyện kí, nút phát video bị lỗi.
5 Sửa lỗi khi trong chiến đấu với Odokuro, không có thông báo khi cận vệ xuất hiện.
6 Sửa lỗi ở 1 số trường hợp sẽ hiện ra 2 nút khóa trận hình.
7 Sửa lỗi nút thống kê số liệu chiến đấu ngẫu nhiên xuất hiện ở 1 số giao diện khác.
8 Cập nhật dịch thuật bị mất một số chỗ

 

Điều chỉnh thuật pháp

1 Doumeki
Quỷ Nhãn
Hiện tại khi gây trạng thái Trừng Mắt cho quái, Quỷ Hỏa tiêu hao của thuật pháp Tà Quang được thay thế sẽ không vượt quá Quỷ Hỏa tối đa của quái.
2 Sakura no Sei

 

Phục Hồi

Điều chỉnh hiệu ứng thuật pháp, “Nếu chưa bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Biến Hình” đổi thành “Nếu bản thân không trong trạng thái không thể hành động”
Phục Tô Chi Vũ, thời gian duy trì từ 4 lượt, sửa thành 1 lượt
Phục Tô Chi Vũ, giới hạn số tầng từ 4 tầng, sửa thành 1 tầng
Phục Tô Chi Vũ, hiệu ứng trị liệu từ 10%/25% (cấp 3), sửa thành 40%/100% (cấp 3)
Hiệu ứng thuật pháp cấp 2 điều chỉnh thánh: Phục Tô Chi Vũ tăng thêm 50% kháng hiệu ứng
Hiệu ứng thuật pháp cấp 4 điều chỉnh thành: Phục Tô Chi Vũ kéo dài tăng đến 2 lượt

Lạc Anh Xuy Tuyết

Hiệu quả trị liệu hiện tại có thể bị giải trừ
Hiệu ứng thuật pháp cấp 4 điều chỉnh thành: hiệu quả trị liệu tăng đến 60%
Lạc Anh, thời gian kéo dài từ 2 lượt, sửa thành 1 lượt
Lạc Anh, sát thương gián tiếp từ 7/11/15%, sửa thành 9/14/19%
Lạc Anh, từ không việt quá 325% công của Sakura no Sei, sửa thành không vượt quá 370% công của Sakura no Sei

 

 

Đầu trang