Chi tiết cập nhật 29/05

29.05.2019

 

==========Cập nhật quan trọng==========

Sự kiện – Siêu Ếch Đại Chiến

• Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 03 tháng 06 đến 23:59 ngày 09 tháng 06
• Trong thời gian sự kiện, Bách Quỷ Dịch sẽ thay đổi thành chế độ Siêu Ếch, các đại nhân có thể điều khiển 14 chú Gero, sử dụng 4 loại Ngự Hồn đặc biệt để chiến đấu với nhau.
• Đồng thời, thời gian sự kiện của Bách Quỷ Dịch sẽ thay đổi và mở vào lúc 21:00 – 23:00 tứ thứ 2 đến chủ nhật, kèm theo đó là bảng xếp hạng Gero, mỗi chú Gero sẽ có bảng xếp hạng riêng.
• Khi kết thúc sự kiện, thưởng sẽ được trao cho các đại nhân căn cứ theo xếp hạng, các đại nhân nằm trong top có thể nhận được Khung Oa Oa Oa.

 

Phó bản bí mật – Kiyohime

• Khai mở phó bản bí mật mới – PBBM Kiyohime Đạo Thành Túc Oán. Vượt tầng 8, 9, 10 sẽ nhận được nhiếu phần thưởng giá trị như Daruma Bổng Vi 4 sao, Daruma Ngự Hành và Skin Kiyohime – Đường Hồng Tuyệt Luyến. Mau vào thử thách cùng Kiyohime nào!

 

Sự kiện – Skin SP – Hoa Thái Hoán Tân

• Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 29 tháng 05 đến 23:59 ngày 02 tháng 06 đến
• Trong thời gian sự kiện, khi triệu hồi bằng Bùa Thần Bí, Khuyết Ngọc hoặc Bùa Hiện Thế, sẽ có xác suất nhận được cơ hội sở hữu skin SP (giới hạn 1 lần), các đại nhân có thể chọn 1 skin SP mà mình thích.
• Các đại nhân cũng có thể dùng Ngự Trác Vàng để đổi đổi (giới hạn 1 lần).
• Skin SP kỳ này gồm: Kiyohime – Cám Sắc, Youkinshi – Bạc Hương, Nekookami – Thiển Thông, Aobozu – Thanh Trúc

Sự kiện – Quà đăng nhập 1-6

• Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 01 tháng 06 đến 23:59 ngày 01 tháng 06
• Trong thời gian sự kiện, đăng nhập game Âm Dương Sư sẽ nhận được quà ngay

 

Thông tin Gói Quà mới

• Vận Thế T6
Giá bán: 36 Hồn Ngọc
Nhận ngay: Khung Vũ Dạ, Thẻ Tháng Mochi. Nếu đã sở hữu Khung Vũ Dạ, sẽ chuyển đổi thành Vũ Dạ – Gắn Bó
Thẻ Tháng Mochi: Cho người giấy ăn lần đầu mỗi ngày không tốn Mochi, và được thêm 1 lần cho ăn, trong 30 ngày
Nhận mỗi ngày: 20 Khuyết Ngọc, 20 Sushi, +15% Exp và Xu mỗi ngày
Thời gian: 00:00 ngày 01 tháng 06 đến 23:59 ngày 30 tháng 06

• Quà Hào Hoa T6
Giá bán: 648 Hồn Ngọc
Nội dung: 45 Bùa Thần Bí, 300 Khuyết Ngọc, 1 Daruma Bổng Vi 5 Sao, +100% Exp
Giới hạn mua: 1 lần
Thời gian: 00:00 ngày 01 tháng 06 đến 23:59 ngày 30 tháng 06

• Quà Tôn Quý T6
Giá bán: 328 Hồn Ngọc
Nội dung: 22 Bùa Thần Bí, 200 Khuyết Ngọc, 1 Daruma Bổng Vi 4 Sao, 1 Daruma Đại Cát
Giới hạn mua: 1 lần
Thời gian: 00:00 ngày 01 tháng 06 đến 23:59 ngày 30 tháng 06

• Quà Đặc Biệt T6
Giá bán: 128 Hồn Ngọc
Nội dung: 7 Bùa Thần Bí, 100 Khuyết Ngọc, 2 Daruma 3 Sao, +50% Exp, +50% Xu
Giới hạn mua: 1 lần
Thời gian: 00:00 ngày 01 tháng 06 đến 23:59 ngày 30 tháng 06

• Quà Ưu Đãi T6
Giá bán: 68 Hồn Ngọc
Nội dung: Trong 30 ngày, mỗi ngày nhận 1 Mảnh Daruma Ngự Hành, 100 Sushi, 10 Khuyết Ngọc
Giới hạn mua: 1 lần
Thời gian: 00:00 ngày 01 tháng 06 đến 23:59 ngày 30 tháng 06

 

Đầu trang