Chi tiết cập nhật 15/05

21.05.2019

==================== Cập nhật quan trọng ====================

Sự kiện Xài Ngọc Rước Lộc!

 • Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 15 tháng 05 đến 23:59 ngày 28 tháng 05
 • Nội dung sự kiện: Tiêu Hồn Ngọc, Khuyết Ngọc để nhận điểm và đổi những mốc quà tương ứng. (Mốc quà cuối là Khung Sắc Mùa)
 • Điểm nhận như sau: Tiêu 10 Khuyết Ngọc hoặc 1 Hồn Ngọc, được 1 điểm (tiêu trong shop, triệu hồi, hội âm dương, sự kiện sẽ được tính, nhưng tiêu trong Đồng Tâm Chi Lan, tặng Skin cho bạn bè sẽ không được ghi nhận) điểm nhận được bằng tiêu Khuyết Ngọc tối đa 300.
 • Shop Ebisu sẽ liên tục được cập nhật vật phẩm mới về sau!

 

Sự kiện – tăng tỷ lệ nhận Huy Hiệu Thời Khắc Đối Đầu

 • Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 15 tháng 05 đến 23:59 ngày 28 tháng 05
 • Nội dung sự kiện: Khi tham gia 4 lần cổng màu xanh trong Thời Khắc Đối Đầu số Huy Hiệu Hội nhận được sẽ tăng gấp đôi.

 

Mở bán các gói quà mới!

 • Gói Skin Ưu Đãi 1

Giá: 18 Hồn Ngọc

Nội dung: 18 Vé Skin, 30 Vảy Đại Xà, 100 Khuyết Ngọc

Thời gian: 00:00 ngày 15 tháng 05 đến 23:59 ngày 21 tháng 05

Mỗi ngày được mua 1 lần, làm mới lúc 0g

 • Gói Skin Ưu Đãi 2

Giá: 68 Hồn Ngọc

Nội dung: 68 Vé Skin, 2 Daruma Bổng Vi 4 sao, 4 Daruma Đại Cát, 200 Sushi

Thời gian: 00:00 ngày 15 tháng 05 đến 23:59 ngày 21 tháng 05

Mỗi người tối đa được mua 1 lần

 • Gói Skin Ưu Đãi 3

Giá: 128 Hồn Ngọc

Nội dung: 128 Vé Skin, 1 Daruma Ngự Hành, 500000 Vàng

Thời gian: 00:00 ngày 15 tháng 05 đến 23:59 ngày 21 tháng 05

Mỗi người tối đa được mua 1 lần

 

Sự kiện – Ngự Hồn tự chọn cuối tuần!

 • Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 18 tháng 05 đến 23:59 ngày 19 tháng 05
 • Vào Thứ 7/Chủ Nhật, Ngự Hồn rơi ra từ Phó Bản Ngự Hồn sẽ cho phép tự chọn
 • Mỗi nhóm của Ngự Hồn có thể chọn 1 loại, tổng cộng được chọn 4 loại Ngự Hồn.
 • Mỗi ngày có thể tham gia 200 lần, khi hết số lần Ngự Hồn sẽ rơi ra như cũ
 • Ngự Hồn sau khi chọn có thể thay đổi tùy ý

 

Shop Skin mở bán sản phẩm mới

 • Skin mới: Shuten Douji – Chiến Ý Cuồng Ca, Ibaraki Douji – Quỷ Hài Chi Ác mở bán trong Shop Skin, tuần đầu giảm giá 20%, hoan nghênh các đại nhân đến xem và mua sắm!

Đầu trang