Chi tiết cập nhật 03/04

03.04.2019

Ra mắt skin mới!

Skin mới Yamausagi – Sơn Thố Tinh Nghịch, Aobozu – Nguyệt Chiếu Thiện Tâm mở bán trong shop skin, giảm giá 30% tuần đầu tiên, chào mừng các đại nhân đến xem thử!

 

Sự kiện: Ngự Hồn tự chọn cuối tuần!

Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 06 tháng 04 đến 23:59 ngày 07 tháng 04

Vào Thứ 7/Chủ Nhật, Ngự Hồn rơi ra từ Phó Bản Ngự Hồn sẽ cho phép tự chọn

Mỗi nhóm của Ngự Hồn có thể chọn 1 loại, tổng cộng được chọn 4 loại Ngự Hồn.

Mỗi ngày có thể tham gia 200 lần, khi hết số lần Ngự Hồn sẽ rơi ra như cũ

Ngự Hồn sau khi chọn có thể thay đổi tùy ý

 

Sự kiện, tăng tỷ lệ rơi ra buff!

Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 03 tháng 04 đến 23:59 ngày 09 tháng 04

Trong thời gian sự kiện, tỷ lệ rơi ra các vật phẩm buff khi vượt phó bản Ngự Hồn, Thám Hiểm, Thức Tỉnh sẽ tăng lên.

 

 

 

 

 

 

 

Đầu trang