TỐI ƯU HÓA TRẢI NGHIỆM

29.03.2019

Tối ưu hóa trải nghiệm

 1. Tăng tốc độ thi triển thuật pháp Kết Giới Linh Hồn của Kikyo.
 2. Tối ưu hóa ngoại hình trước khi thức tỉnh của Momiji, giúp phù hợp hình gốc hơn.
 3. Tối ưu hóa hiển thị của nút bấm trong giao diện tải tranh mình họa, sau khi nhấn nút xác nhận tải, nút bấm sẽ biến mất.
 4. Khi bắt đầu phó bản Chân Thân Bát Xà, thêm phần có thể xem Thức Thần có mang Ngự hay không.
 5. Khi bắt đầu phó bản Chân Thân Bát Xà, thêm thanh trượt để chọn Thức Thần bên dưới.
 6. Hủy trạng thái thông báo thú cưng đang đói hoặc không vui trong vườn, thông báo chỗ nhà thú tại vườn vẫn giữ.
 7. Tố ưu hóa hiển thị của giao diện Thức Thần Lục khi không có Thức Thần.
 8. Tăng tốc độ bay của hiệu ứng ký hiệu vui vẻ thuật pháp Tái Hội Chi Âm của Tenjo Kudari.
 9. Điều chỉnh Ai Ác Hí Chi Hỏa của Korouka, khi chiến đấu auto, sẽ thi triển ngẫu nhiên lên kẻ địch không có trạng thái Ác Hí Chi Hỏa.
 10. Tối ưu hóa quy tắc Cầu Nguyện: nếu trước đó đã thu thập qua Thức Thần này, thì hiện tại dù không có mảnh khế ước hoặc Thức Thần tương ứng, cũng có thể cầu nguyện xin mảnh.
 11. Tối ưu hóa hiển thị thứ tự 1 số gói quà sau khi mua trong Shop Túi Qùa.

Sửa lỗi

 1. Sửa lỗi khi phóng to Thức Thần để xem trong Thư Viện sẽ thấy chấm đen chỗ đường viền của Thức Thần.
 2. Sửa lỗi khi thay đổi thiết bị bảng thông báo tăng độ thân mật của bạn bè có lúc sẽ hiện lại.
 3. Sửa lỗi kênh chat Hội có lúc xuất hiện các tin nhắn lặp lại.
 4. Sửa lỗi mắt trái của Hotarugusa bị thiếu mất ánh sáng.
 5. Trong chiến đấu, cờ cá chép tính toán lượt đấu sẽ không kích hoạt các hiệu ứng thuật pháp như Luân Hồi của Juzu (phe địch hành động nhận được phật châu).
 6. Sửa mô tả thuật pháp Chiêu Hồn của Shiro Douji, Bạch Chi Hộ là “duy trì trong 1 lượt”, chứ không phải “kéo dài 1 lượt”.
 7. Sửa mô tả thuật pháp Tư Dưỡng của Hiyoribo, bổ sung thêm câu khi có nhiều Hiyoribo trong trận, hy sinh tất cả búp bê, để làm rõ hơn.
 8. Sửa lại lỗi khi Thức Thần nhận được lượt mới do dùng thuật pháp, sẽ bị mất lượt do hiệu ứng đẩy lùi thanh hành động.
 9. Sửa mô tả thuật pháp Hồi Mộng của Hako no Shoujo, Sửa lại cho rõ thành “Nếu đồng đội giữ lại bị sát thương, nếu sát thương này gây tử vong, sẽ miễn toàn bộ sát thương lần này và có hiệu lực ngay.”
 10. Sửa lại lỗi ký hiệu vui vẻ của Tái Hội Chi Âm của Tenjo Kudari, sẽ bị ngự linh tiêu mất.
 11. Sửa lại lỗi hiệu ứng của thuật pháp hồi sinh, Thức Thần được hồi sinh có những lúc vẫn còn mang hiệu ứng xấu.
 12. Sửa lại lỗi sinh ra choáng bất thường khi Ngự Hồn Phản Hồn tương tác chung với Ngự Quỷ Cốc.
 13. SỬa lại lỗi khi âm dương sư phản đòn do trang bị Ngự Linh, sẽ khiến Luân Hồi của Juzu nhận được Phật Châu.
 14. Sửa lại lỗi hiển thị khác thường của Inuyasha trước và sau thức tỉnh.
 15. Sửa lại lỗi hình nền của Thức Thần SP có thể ảnh hưởng đến những Thức Thần khác.
 16. Sửa lại lỗi 1 số hiệu ứng của skin Sesshomaru Khuyển Yêu Phách Ảnh hiển thị khác thường trong chiến đấu
 17. Sửa lại lỗi âm thanh bị sai trong chiến đấu của skin thức tỉnh Menreiki.
 18. Sửa lỗi 1 số động tác của Hakutaku bị hiển thị sai trong Heian ngoại truyện Khách Từ Phương Xa.
 19. Sửa lỗi khi nhấn vào nút lên cấp trong giao diện chiến đấu thất bại, dù sau đó có hủy thì vẫn sẽ nhảy đến giao diện vườn.

 

 

 

Đầu trang