Chi tiết cập nhật 13/02

13.02.2019

Khai mở sự kiện Chinh phạt Nokanshi

 • Thời gian:

– Thời gian khiêu chiến: 10:00 ngày 13 tháng 02 đến 20:00 ngày 19 tháng 02

– Thời gian hiển thị: 20:00 ngày 19 tháng 02 đến 23:59 ngày 20 tháng 02

 • Trong thời gian sự kiện tham gia khiêu chiến Nokanshi mỗi ngày (gồm 2 phó bản NokanshiIttan Momen), thành tích chinh phạt sẽ được tính dựa theo sát thương gây ra của các đại nhân lên Nokanshi/Ittan Momen.
 • Xếp hạng all server sẽ được tính theo thành tích chinh phạt, sau khi kết thúc sự kiện thưởng chinh phạt sẽ được trao theo xếp hạng, hạng càng cao thưởng càng phong phú, có thể nhận được cả mảnh khế ước Thức Thần SR NokanshiIttan Momen (NokanshiIttan Momen đồng thời sẽ xuất hiện trong Bách Quỷ Dạ Hành).
 • Sự kiện lần này có thể khiêu chiến cá nhân hoặc tổ đội, nhưng khi tổ đội chỉ tính sát thương khiêu chiến (sát thương tích lũy cá nhân và sát thương toàn server), không tính thành tích và xếp hạng.
 • Đồng thời, mỗi ngày khi cá nhân khiêu chiến 2 phó bản lần đầu, và tích lũy sát thương đạt đến mức chỉ định trong thời gian sự kiện, đều có thể nhận thưởng cực phong phú.

 

Tăng tỷ lệ Bách Quỷ Dạ Hành!!

 • Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 13 tháng 02 đến 23:59 ngày 19 tháng 02
 • Trong thời gian sự kiện, 5 lần ném đậu đầu tiên trong ngày, tỷ lệ ném trúng Thức Thần sẽ tăng lên nhiều lần.

 

Sự kiện: Ngự Hồn tự chọn cuối tuần!

 • Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 16 tháng 02 đến 23:59 ngày 17 tháng 02
 • Vào Thứ Bảy/Chủ Nhật, Ngự Hồn rơi ra từ Phó Bản Ngự Hồn sẽ cho phép tự chọn
 • Mỗi nhóm của Ngự Hồn có thể chọn 1 loại, tổng cộng được chọn 4 loại Ngự Hồn.
 • Mỗi ngày có thể tham gia 200 lần, khi hết số lần Ngự Hồn sẽ rơi ra như cũ
 • Ngự Hồn sau khi chọn có thể thay đổi tùy ý

Đầu trang