Chi tiết cập nhật 06/02

06.02.2019

Lễ Hội Triệu Hồi!

  • Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 06 tháng 02 đến 23:59 ngày 19 tháng 02
  • Tiến hành triệu hồi trong thời gian sự kiện sẽ nhận được điểm, các đại nhân có thể dùng điểm để đổi nhiều món quà phong phú, kích hoạt ra triệu hồi trận sẽ nhận ngay Daruma Ngự Hành.
  • Lưu ý:

– Phần thưởng sẽ được trao thẳng vào tài khoản sau khi nhận.

Daruma Ngự Hành sẽ chuyển luôn vào tài khoản sau khi nhận vật phẩm cuối (phần thưởng gồm 2 phần trên và dưới, mỗi phần gồm 6 món, nhận món thứ 6 xong hệ thống sẽ tự trao Daruma Ngự Hành vào luôn trong tài khoản)

 

Sự kiện Phong Niên, thám hiểm yêu quái nhận thêm nhiều quà!

  • Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 06 tháng 02 đến 23:59 ngày 12 tháng 02
  • Trong thời gian sự kiện, tất cả cá quái nhỏ trong phó bản thám hiểm đều sẽ mang theo buff ngẫu nhiên, các đại nhân có thể chọn để tiến hành khiêu chiến theo nhu cầu của bản thân.

 

Tăng tỷ lệ Huy Hiệu Hội!

  • Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 06 tháng 02 đến 23:59 ngày 12 tháng 02
  • Trong thời gian sự kiện, Vào thời khắc đối đầu vượt hết 4 đợt cổng để nhận rương thưởng cuối cùng, Huy Hiệu Hội trong rương sẽ tăng lên!

Đầu trang