Tiêu điểm thức thần: Hakuzosu

18.01.2019

Hình là chú, không thể hiện.

Tên cũng là chú, không được quên.

Ở Giáp Phỉ có núi Mộng, thế giới âm dương giao thoa tại đó.

Núi Mộng có con yêu hồ, vô ưu vô lo.

KĨ NĂNG

Viêm Ảnh
Cấp 1 Gây cho mục tiêu 100% sát thương và có 100% Tỷ lệ cơ bản kèm Tàn Viêm, trong 1 lượt
Tàn Viêm: [Hiệu ứng xấu, trạng thái] giảm 10% Công
Cấp 2 Sát thương tăng lên 105%
Cấp 3 Sát thương tăng lên 110%
Cấp 4 Sát thương tăng lên 115%
Cấp 5 Sát thương tăng lên 125%

 

Thủ hộ hệ ước
Cấp 1 Sau khi kết thúc lượt, giúp các đồng đội nhận Hồ ành – thủ, kéo dài đến khi bắt đầu lượt tiếp theo.
Hồ ảnh – thủ: [Hiệu ứng tốt, ấn ký] Khi gặp sát thương, nhận phải 20% , tổng lượng nhận bằng 10% lượng máu lớn nhất của Kohaku.
Hiệu ứng duy nhất: Nếu có nhiều Thức thần cùng loại ra trận, chỉ có thuật pháp này của 1 Thức thần có hiệu lực
Cấp 2 Hiệu ứng hấp thụ của Hồ ảnh – thủ tăng đến 30%
Cấp 3 Khi Hồ ảnh – thủ bị phá, nếu Hakuzosu không bị khống chế, sẽ phản kích kẻ tấn công, gây sát thương bằng 10% máu tối đa và có 100% tỉ lệ cơ bản làm mục tiêu giảm 30% chí mang, trong 1 lượt (hiệu ứng này không cộng dồn). Khi nhiều Hồ ảnh – thú bị phá cùng lúc, sát thương không cộng dồn.
Cấp 4 Hiệu ứng hấp thụ của Hồ ảnh – thủ tăng đến 40%
Cấp 5 Bản thân tăng vĩnh viên 60 Tốc, 60% kháng hiệu ứng, Hồ ảnh – thú mà mỗi đồng đội đang có sẽ làm hiệu ứng này giảm 10 Tốc và 10% kháng hiệu ứng

 

Mộng sơn hồ ảnh
Cấp 1 Tạo ra Hồ ảnh kết giới trong 1 lượt. Khi đồng đội bị sát thương đơn thể và sát thương giản tiếp, lần sát thương này sẽ giảm 35%.
Sát thương gián tiếp: là 1 dạng sát thương, không kích hoạt hiệu ứng Ngự hồn, không thể gánh giúp, sẽ chí mạng nếu thủ của địch bằng 0.
Cấp 2 Giảm sát thương tăng đến 40%
Cấp 3 Giảm sát thương tăng đến 45%
Cấp 4 Giảm sát thương tăng đến 50%
Cấp 5 Thời gian tồn tại thêm 2 lượt

 

VAI TRÒ VÀ NGỰ HỒN

Hakuzosu là thức thần được sinh ra để trở thành khắc tinh của Onikiri, chuyên trị những thức thần dame đơn, giảm chí mạng, sát thương và bảo kê phòng thủ cho team,

Kohaku cần là thức thần đi đầu team (hoặc chỉ sau tốc thôi) để tránh team địch có tốc cao hơn đẩy lùi lượt xuống nên yêu cầu của bộ ngự sẽ là tốc, kháng, máu đều phải cao:

 • Chiêu Tài dành cho team thiếu lửa
 • Địa Tạng tránh bị tập trung giết trước
 • Thế Hồn
 • Kính Cơ cho team phản dame

 

ƯU ĐIỂM

 • Là 1 thức thần chuyên trị dame đơn như Onikiri, Nura…
 • Là thức thần bảo kê khá tốt cho đội hình, tránh bị sốc sát thương 
 • Chỉ số cơ bản thuộc hàng tốt nhất game hiện tại cho vị trí sp, rất thích hợp cho trận đấu kéo dài
 • Nhờ bộ kĩ năng của mình giảm chí mạng ở chiêu Thủ hộ thệ ước và giảm sát thương ở Mộng chiêu hồ ảnh, Kohazosu gây trở thành thức thần gây sát thương gián tiếp trên pvp
 • Dễ dùng, dễ chơi, thích hợp cho mọi nhà

KHUYẾT ĐIỂM

 • Sợ khóa nội tại như bao người khác, cần kháng cao để tránh bị khống chế.
 • Phải up full chiêu Thủ hộ thệ ước và Mộng chiêu hồ ảnh thì Kohazosu mới phát huy hết tiềm lực của mình

 

ĐỘI HÌNH TIÊU BIỂU

Hakuzosu – Kaguya Hime – Higanbana – Ame Ona – Sakura no Sei – Seimei

Hakuzosu – Miketsu – Sakura no Sei – Juzu – Kaguya Hime – Hirosama

 

Đầu trang