Điều chỉnh sức mạnh thức thần 16/01

16.01.2019

 

Điều chỉnh thuật pháp Thức Thần – Yamakaze

Điều chỉnh hiệu ứng Tê Liệt gây ra cho mục tiêu bởi thuật pháp Trảm, từ sau khi mục tiêu kết thúc lượt gây sát thương gián tiếp bằng 18% máu hiện tại của mục tiêu + 120% tấn công của Yamakaze (Tối đa không quá 150% công của Yamakaze), điều chỉnh thành gây sát thương gián tiếp bằng 12% máu hiện tại của mục tiêu + 88% tấn công của Yamakaze (Tối đa không quá 320% công của Yamakaze), sát thương này bỏ qua 600 thủ của mục tiêu.

 

Điều chỉnh thuật pháp Thức Thần – Hangan

Sát thương trực tiếp gây ra bởi thuật pháp Phán Quyết và sát thương sau đó từ 79% công (max cấp 95%) điều chỉnh tăng lên đến 100% công (max cấp 125%).

 

Điều chỉnh vấn đề thuật pháp Khống chế của Hozuki

Kích hoạt khi kết thúc lượt, sẽ phán đoán hiệu ứng Ăn căng bụng của Gaki phe mình là hiệu ứng khống chế, Gaki sẽ không nhả người ra nhanh như vậy.

 

Điều chỉnh cách phán đoán hiệu ứng khống chế của thuật pháp Hấp Hối của Shishio, Lụa Liên Kết của Kosode no Te, Ngự Hồn Yamabiko

Một số hiệu ứng khống chế còn sót lại trước đó hiện tại sẽ kích hoạt chính xác (ví dụ 1 số kĩ năng khống chế của quái trong phó bản), và hiệu ứng phong ấn, áp chế và tương tự cũng sẽ không bị coi là hiệu ứng khống chế và có thể kích hoạt.

 

Bổ sung mô tả bị thiếu của thuật pháp Ấn Chiêm Tinh (phản sát thương) của Yao Bikuni

Hiện tại thêm mô tả có thể phản lại sát thương gián tiếp.

 

Bổ sung mô tả bị thiếu của thuật pháp Bộc Lưu Phá của Inuyasha

Thêm câu “Nếu bản thân chưa bị khống chế”.

 

Điều chỉnh sát thương truyền dẫn của Thế Thân của Ushi no Kokumairis

Không kích hoạt Ngự Hồn Cuồng Cốt.

 

Điều chỉnh Lôi Đế Chiêu Lai của Seimei, Thiên Hỏa của Kagura

Trong một số trường hợp đặc biệt, sát thương kẻ địch đang bị ngủ say có lúc sẽ gây tỉnh lại.

 

Điều chỉnh Kim Cang Kinh của Hitotsume Kozou

Dù không bị sát thương vẫn kích hoạt.

 

Điều chỉnh Thần Tội Liên Kích của Ryoumenbotoke từ cấp 4 lên cấp 5

Sát thương của Phong Thần không tăng.

 

Điều chỉnh Long Thủ Ngọc của Kaguya

Có thể kích hoạt và nhận quỷ hỏa ngay cả trong lượt phất cờ của trọng tài.

 

Hiyoribo 

  • Tư Dưỡng

Điều chỉnh thay đổi quy trình tổng kết hồi sinh của Hiyoribo, ban đầu là hồi sinh hay trong lượt thuật pháp, thay đổi thành hồi sinh sau khi tổng kết, việc này nhằm điều chỉnh một số vấn đề liên quan đến tổng kết sát thương, thay đổi cụ thể như sau:

– (Trước điều chỉnh) Thức Thần mang Địa Tạng, Khi bị tấn công và tiêu diệt trong lúc Ngự Hồn bị phong ấn, được Hiyoribo hồi sinh ngay, sẽ làm cho Thức Thần đó kích hoạt hiệu ứng Ngự Hồn Địa Tạng.

– (Sau điều chỉnh)Thức Thần mang Địa Tạng, Khi bị tấn công và tiêu diệt trong lúc Ngự Hồn bị phong ấn, được Hiyoribo hồi sinh ngay, sẽ không kích hoạt hiệu ứng Ngự Hồn Địa Tạng.

Ngoài ví dụ trên thì các vấn đề tương tự cũng được điều chỉnh, bao gồm phán đoán Ngự Hồn và bị Động Thức Thần khi bị tấn công.

 

  • Việc điều chỉnh này nhằm thay đổi quy trình tổng kết của việc hồi sinh, nên sẽ thay đổi 1 số ít phán đoán trong chiến đấu, ví dụ như sau:

– (Trước điều chỉnh) Khi 1 Thức Thần bị sát thương nhiều đợt, ví dụ liên kích nhiều đợt sinh ra bởi Cuồng Nhận của Youko trong phó bản, đợt đầu đã tiêu diệt được Thức Thần, và Thức Thần đó được Hiyoribo hồi sinh ngay lập tức, sau khi hồi sinh sẽ lại tiếp tục bị sát thương bởi những đợt tấn công khác của Cuồng Nhận.

– (Sau điều chỉnh) Khi 1 Thức Thần bị sát thương nhiều đợt, ví dụ liên kích nhiều đợt sinh ra bởi Cuồng Nhận của Youko trong phó bản, đợt đầu đã tiêu diệt được Thức Thần, sẽ đợi đến khi tổng kết xong thuật pháp Cuồng Nhận, Hiyoribo mới tiến hành hồi sinh.

 

  • Việc thay đổi này gần như không ảnh hưởng đến trải nghiệm Thức Thần Hiyoribo ở đại đa số trường hợp, 1 số nhỏ các phán đoán chi tiết, chúng tôi sẽ quan sát sự ảnh hưởng đến các dạng chiến đấu, nếu cần thiết sẽ tiếp tục điều chỉnh về sau.

Đầu trang