Chi tiết cập nhật 02/01

31.12.2018

 Tăng tỷ lệ rải trúng đậu trong Bách Quỷ Dạ Hành

• Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 02 tháng 01 đến 23:59 ngày 08 tháng 01
• Mỗi ngày 3 lần đầu tham gia Bách Quỹ Dạ Hành tỷ lệ nhận được Mảnh Thức Thần được tăng lên rất nhiều.

Giảm giá Shop Bí Hồn + làm mới miễn phí!

• Thời gian: 00:00 ngày 02 tháng 01 đến 23:59 ngày 08 tháng 01
• Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Shop Bí Hồn sẽ giảm giá 20% cho 10 lần mua đầu tiên trong ngày, và mỗi ngày được làm mới miễn phí 30 lần.

Ngự Hồn tự chọn cuối tuần!

• Thời gian sự kiện: 00:00 ngày 05 tháng 01 đến 23:59 ngày 06 tháng 01
• Vào Thứ 7/Chủ Nhật, Ngự Hồn rơi ra từ Phó Bản Ngự Hồn sẽ cho phép tự chọn
• Mỗi nhóm của Ngự Hồn có thể chọn 1 loại, tổng cộng được chọn 4 loại Ngự Hồn.
• Mỗi ngày có thể tham gia 200 lần, khi hết số lần Ngự Hồn sẽ rơi ra như cũ
• Ngự Hồn sau khi chọn có thể thay đổi tùy ý

Đầu trang