Điều chỉnh thức thần: Sakura no Sei

26.12.2018

Phục Tô

Quỷ Hỏa tiêu hao: 3

Hiệu ứng duy nhất:

Nếu chưa bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Biến Hình, thì khi các đồng đội khác kết thúc hành động, sẽ hồi lại cho mục tiêu 6% máu tối đa; nếu kết thúc lượt, sẽ thay đổi thành hồi lại cho mục tiêu 9% máu tối đa, đồng thời Sakura no Sei hồi lại cho bản thân 4% máu tối đa.

Phóng Thích nhận được 1 tầng Phục Tô Chi Vũ, tối đa 4 tầng, trong 4 luợt.

 

Phục Tô Chi Vũ tăng 10% trị liệu

Lv.2 Khi kết thúc lượt hiệu quả trị liệu tăng đến 10%

Lv.3 Hiệu quả trị liệu tăng đến 25%

Lv.4 Khi kết thúc lượt hiệu quả trị liệu tăng đến 11%

Lv.5 Quỷ Hỏa tiêu hao giảm còn 2

 

Quan điểm thiết kế:

Trên cơ sở giữ vững sự đặc sắc vốn có của Sakura no Sei, chỉnh sửa lại phần lớn thuật pháp này, thêm hiệu ứng thi triển chủ động. Hiện tại thuật pháp Phục Tô sẽ không còn bị áp chế bởi các hiệu ứng khác ngoại trừ Biến Hình, nó có thể chữa trị cho đồng đội ở nhiều tình huống, thi triển chủ động có thể tăng thêm năng lực tự chữa trị của bản thân.

Ngoài ra, cộng thêm việc sau khi đồng đội kết thúc lượt, Sakura no Sei cũng có hiệu ứng trị liệu bản thân, có thể cải thiện việc giải quyết mâu thuẫn giữa tăng tốc và tăng chữa trị bản thân cho 1 Thức Thần mang tính chữa trị như Sakura no Sei. Sau khi giảm thiểu nhu cầu về tốc độ, thì Sakura no Sei có thể theo đuổi nhiều hơn về thuộc tính máu.

 

Lưu ý:

Việc phân biệt kết thúc hành động và kết thúc lượt trong hiệu ứng của thuật pháp.

Lượt ở đây là chỉ trị liệu được kích hoạt khi đi đến cuối thanh hành động, hoặc do hiệu ứng nào đó nhận được lượt mới.

Hành động là chỉ khi không phải lượt của mình, nhưng do hiệu ứng nào đó mà có thể hành động (ví dụ như phản kích).

Mọi người chú ý phân biệt rõ trị liệu được kích hoạt sau lượt và sau hành động.

 

Lạc Anh Xuy Tuyết

Quỷ Hỏa tiêu hao: 3

Giáng hạ Lạc Anh tấn công quần thể, giải trừ tất cả hiệu quả tốt, và có 50% tỷ lệ cơ bản (sau thức tỉnh là 100% tỷ lệ cơ bản) giảm trị liệu 50%, kéo dài 2 lượt; đồng thời kèm hiệu ứng Lạc Anh, gây 7% sát thương gián tiếp (không vượt quá 325% công của Sakura no Sei) trong 2 lượt.

Lv.2 Sát thương gián tiếp của Lạc Anh tăng đến 11% máu tối đa

Lv.3 Sát thương gián tiếp của Lạc Anh tăng đến 15% máu tối đa

Lv.4 Hiệu quả trị liệu không thể giải trừ

Lv.5 Nếu không giải trừ hiệu ứng tốt nào, trả lại 1 Quỷ Hỏa

 

Quan điểm thiết kế:

Đơn giản hóa tính năng vốn dĩ khá phức tạp của Lạc Anh Xuy Tuyết, và kết nối sát thương của Lạc Anh vào việc cộng dồn máu vốn có của Sakura no Sei. Hiệu ứng hoàn lại Quỷ Hỏa khi Sakura no Sei không có giải trừ, giúp cho dù phe địch không có hiệu ứng tốt có thể giải trừ, thì thi triển Lạc Anh Xuy Tuyết vẫn có thể nhận được hiệu ứng tốt tương ứng.

 

AI Thức Thần (khi tự động)

Tương ứng với việc điều chỉnh thuật pháp, AI của Thức Thần cũng có sự điều chỉnh.

– Nếu bản thân không có Phục Tô Chi Vũ, phóng thích Phục Tô.

– Nếu có 1 đồng đội có máu thấp hơn 80%, phi triển Phục Tô.

– Nếu bản thân đã có Phục Tô Chi Vũ, và máu của đồng đội đều cao hơn 80%, sẽ thi triển Lạc Anh Xuy Tuyết.

– Nếu tất cả đồng đội đều tử vong chỉ còn lại mỗi Sakura no Sei, chắc chắn sẽ thi triển Lạc Anh Xuy Tuyết.

Đầu trang