Điều chỉnh giá Hồn Ngọc tại Shop Skin

19.10.2018

Giá Hồn Ngọc tại Shop Skin tặng bạn bè sẽ được điều chỉnh vào lúc 16:30 ngày 19/10/2018.

Danh sách các skin được cập nhật lại giá gồm:

Đối với các đại nhân đã mua skin có giá cũ thấp hơn giá mới

⇒ Sẽ không bị truy thu Hồn Ngọc và vẫn có thể sử dụng skin đó bình thường.

Đối với các đại nhân đã mua skin có giá cũ cao hơn giá mới

⇒ Hồn Ngọc chênh lệch sẽ sớm được hoàn trả lại cho đại nhân qua thư nhé!

 

Đầu trang