Điều chỉnh sức mạnh Ngự hồn

26.09.2018

Trong phiên bản cập nhật ngày 26/09/2018, hệ thống ngự hồn và quy tắc hiển thị thuật pháp được điều chỉnh nhằm tạo ra sự đa dạng hơn trong lối chơi cho Âm Dương Sư, để biết thêm chi tiết vui lòng theo dõi bài viết dưới:

Thay đổi Ngự hồn:

Tâm Nhãn

      Khi gây sát thương, mục tiêu mỗi khi giảm 15% máu, sát thương tăng 10%.

 

Tuyết Hồn

Khi gây sát thương, có 15% (nếu mục tiêu bị hiệu ứng giảm tốc sẽ là 30%) bị đóng băng 1 lượt; khi bị tấn công, sẽ làm kẻ tấn công giảm 30 tốc, trong 1 lượt.

    

Trân Châu

Khi trị liệu, mục tiêu sẽ nhận được hộ thuẫn không thể giải trừ trong 2 lượt, có thể hút sát thương bằng 30% trị liệu cơ bản.

 

Tam Vị

Khi 1 đồng đội bị hiệu ứng không chế, sẽ giúp cho người đó tăng 30 tốc, trong 2 lượt, hiệu ứng này không thể giải trừ, có thể cộng dồn 2 tầng.

 

Trấn Mộ

Mỗi khi máu giảm 1%, tăng 0.5% sát thương chí mạng.

 

Thụ Yêu

Khi trị liệu, tăng 20% trị liệu cơ bản (nếu mục tiêu máu thấp hơn 20%, sẽ tăng 50%).

 

Chung Linh

Khi gây sát thương, có 10% khiến mục tiêu Choáng 1 lượt. Nếu không ai bị choáng, tỉ lệ sẽ tăng lên 20%.

 

Hỏa Kê

Khi 1 mục tiêu bất kỳ vong, sẽ hồi máu bằng 20% máu tối đa, và tăng 20% sát thương (tối đa 120%) đến khi hết trận.

 

Xí Ngầu

Khi kháng, sẽ phản kích lại mục tiêu, phản kích sẽ tăng 50% sát thương. Nếu bị hiệu ứng khống chế, sẽ tăng 25% thanh hành động.

 

Minh Ốc

Khi tấn công, nếu mục tiêu đang bị hiệu ứng không chế, sẽ tăng 45% sát thương.

Các điều chỉnh liên quan đến quy tắc hóa thuật pháp:

  • Tất cả các mô tả thuật pháp và ngự hồn của Thức Thần đều được cập nhật, nhằm hoàn thiện các nội dung mô tả và trải nghiệm tốt hơn khi tra xem.
  • Những câu nói cửa miệng thể hiện cá tính của từng Thức Thần, hiện tại sẽ được cắt ra để riêng, hiển thị độc lập.
  • Những thuật pháp bị động của Thức Thần sẽ hiện rõ là bị động trên giao diện, không còn hiện thành 0 Quỷ Hỏa như trước đây.
  • Những thuật pháp cần thời gian hồi, sẽ hiển thị con số tương ứng trên giao diện, xóa bỏ chữ thể hiện cần thời gian hồi trước đây.
  • Nếu Thức Thần có thuật pháp kèm theo, sẽ hiện chi tiết của thuật pháp kèm theo trên giao diện. Ví dụ thuật pháp Tinh Tú Huyễn Cảnh của Susabi, sẽ hiện thêm chi tiết của thuật pháp Thiên Phạt-Nguyệt.
  • Hiện tại khi nhấn tra xem thuật pháp Thức Thần, sẽ gồm 2 phần “Chi tiết/lên cấp”, trong đó “lên cấp” là hiển thị hiệu ứng sau khi lên cấp của thuật pháp đó, “Chi tiết” là hiển thị mô tả  về cơ chế trong chiến đấu (chữ màu lam) và những cái liên quan đến trạng thái (chữ màu đỏ) của thuật pháp.
  • Trong giới thiệu về trạng thái, cũng sẽ chia trạng thái ra hiển thị theo tốt/ bình thường/ xấu; và có giải trừ được hay không sẽ mô tả bằng trạng thái/ấn ký, trạng thái là có thể giải trừ, ấn ký là không thể giải trừ.
  • HIện tại trong mô tả thuật pháp, sẽ dùng từ khóa để thống nhất giới thiệu về hiệu ứng quan trọng. Ví dụ khi xuất hiện từ “tỉ lệ cơ bản”, thì tỉ lệ này sẽ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng chính xác. Những từ khóa khác, vui lòng theo dõi mô tả trong game.
  • Trong phần giới thiệu hiệu quả khi lên cấp thuật pháp, những chỉ số tăng lên sẽ được Thể hiện rõ theo con số cụ thể. Ví dụ thuật pháp Cuồng Nhận của Youko khi lên cấp, nội dung mô tả cũ là “Sát thương thuật pháp +5%”, sau khi cập nhật sẽ hiện là “Sát thương thuật pháp tăng đến 69%”.
  • Trong giao diện Thuật pháp, trước đây sau khi nhấn vào thuật pháp đã trang bị sẽ hiện nút “Thay đổi”, nay điều chỉnh thành khi nhấn vào thuật pháp đã trang bị sẽ gỡ xuống ngay.

Đầu trang