Khuyến mãi nạp Hồn Ngọc

13.09.2018

Cùng với phiên bản cập nhật mới với rất nhiều nội dung hấp dẫn, Âm Dương Sư xin phép được dành tặng các vị Đại Nhân một chương trình Tri Ân khách hàng đã đồng hành trong suốt khoảng thời gian vừa qua: Chương trình khuyến mãi nạp Hồn Ngọc qua trang https://napthe.vn/.

Thời gian sự kiện:

Sau bảo trì ngày 12/09 đến 23:59 ngày 16/09.

Nội dung sự kiện:

Tặng thêm 15% Hồn ngọc trong ngày tiếp theo (từ 12h trưa) khi thực hiện giao dịch trên trang https://napthe.vn/ trong thời gian diễn ra sự kiện.

Lưu ý:

  • Khuyến mãi chỉ áp dụng với giao dịch từ 20 Hồn Ngọc trở lên.
  • Không giới hạn số lần nhận khuyến mãi trong thời gian sự kiện.
  • Khuyến mãi chỉ áp dụng khi thực hiện tại trang https://napthe.vn/ trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện.
  • Nhận 15% giá trị đã nạp trong ngày tiếp theo (từ 12h trưa).

 

Đầu trang