Sự kiện: Túi quà Tỳ Bông

03.08.2018

Trong bản cập nhật lần này, Ibaraki Douji ngoài được tăng sức mạnh thì chúng ta còn có sự kiện Túi Quà Tỳ Bông để có cơ hội mở khóa skin Bạch Tuyết Thanh Sương của Ibaraki Douji nhé.

Từ 10:00 03/08 đến hết ngày 14/08, các đại nhân có thể vào trang sự kiện, dùng 30 Khuyết Ngọc hoặc 5 Hồn Ngọc để mua túi quà Tỳ Bông. Khi mua gói quà Tỳ Bông, các đại nhân có cơ hội nhận được các phần thưởng ngẫu nhiên như Sushi, Xu, mảnh Daruma ngự hành, mảnh Daruma bổng vi, Vé skin, Vảy Đại Xà, Bùa Hiện Thế v,v… đặc biệt các đại nhân còn có cơ hội nhận Tỳ Bông. Khi thu thập đủ 50 Tỳ Bông có thể nhận skin Ibaraki Douji-Bạch Tuyết Thanh Sương!

Phần thưởng ngẫu nhiên từ Túi Quà Tỳ Bông

Skin Ibaraki Douji – Bạch Tuyết Thanh Sương sẽ được gửi cho người chơi trong vòng 2 ngày kể từ lúc người chơi thu thập đủ số mảnh. Đây là skin đặc biệt, chỉ dành riêng cho sự kiện này, không mở bán trong shop.

Sau khi sự kiện kết thúc, mỗi một Tỳ Bông còn lại sẽ được quy đổi sang 3 vé skin và được gửi về tài khoản trong 2 ngày.

Tham gia sự kiện bằng cách bấm vào tượng người đá trong [Vườn], chọn mục [Thông báo]

Đầu trang