Chỉnh sửa cân bằng thức thần.

02.08.2018

Trong phiên bản cập nhật mới ngày 01/08/2018 đã chỉnh sửa lại một số thức thần nhằm cân chỉnh lại sức mạnh cũng như cân bằng giữa các thức thần, chi tiết chỉnh sửa như sau:

Kusuriuri:

 

Chân Lý Đạo Vật 

(nội tại)

Cấp 1 Sau khi phe địch hành động, Kusuriuri có 40% (chưa thức tỉnh)/ 50% (đã thức tỉnh) xác suất quan sát và đánh dấu Thiên Bình lên mục tiêu (không lặp lại nếu nhiều Kusuriuri ra trận), dấu sẽ không thể xóa bỏ và nhiều nhất cộng dồn 3 tầng. Khi tấn công mục tiêu có dấu ấn sẽ tăng 33% S.Thương. Khi mục tiêu có 1/2/3 dấu ấn Thiên Bình có lượng máu thấp hơn 30%/40%/60%, ấn sẽ biến mất và bị Kusuriuri nhìn thấu liên tục 2 lượt.
Thuật pháp này không thể tăng cấp

 

 

Thoái Ma

Cấp 1 Kusuriuri rút Thoái Ma Kiếm, biến thành kim sắc, gây sát thương bằng 263% công của Kusuriuri, nếu mục tiêu không chết sẽ chịu thêm 1 ấn Thiên Bình. Đối với mục tiêu bị nhìn thấu sẽ gây sát thương bằng lượng máu còn lại của mục tiêu (tối đa bằng 600% công của Kusuriuri). Sát thương này không thể bị chia sẻ, hấp thu, cũng không kích hoạt hiệu quả bị động và ngự hồn.
Cấp 2 Sát thương thuật pháp tăng +5%
Cấp 3 Sát thương thuật pháp tăng +5%
Cấp 4 Sát thương thuật pháp tăng +5%
Cấp 5 Sát thương thuật pháp tăng +10%
  • Ngoài ra, người rơm của Ushi no Kokumairi cũng điều chỉnh có thể bị dính ấn Thiên Bình.

Quan điểm chỉnh sửa:

  • Tỷ lệ ghi ấn Thiên Bình của thuật pháp [Thoái Ma] lên mục tiêu từ 75% chỉnh lên thành 100%, nhắm giúp Kusuriuri có thể chủ động hơn khi chọn mục tiêu để tiêu diệt.
  • Sát thương 500% của thuật pháp [Thoái Ma] tăng lên thành 600%, hy vọng Kusuriuri khi tiêu diệt mục tiêu đang mang trạng thái nhìn thấu sẽ có tính ổn định hơn.
  • Tăng thêm sát thương của Kusuriuri lên mục tiêu đang dính ấn Thiên Bình, với hy vọng trong trường hợp Kusuriuri thiếu sự hỗ trợ của các Thức thần có sức tấn công mạnh, thì tự bản thân nó cũng có thể gây ra sát thương đáng kể. Và chí mạng lẫn tỷ lệ chí mạng, trong 1 số trường hợp cũng sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến trận đấu.
  • Chú ý, quy tắc khi Thoái Ma tấn công mục tiêu trong trạng thái nhìn thấu, cũng sẽ bị sát thương tương tự “nhưng không quá 600% công của Kusuriuri”.

Ibaraki Douji:

 

Hắc Diễm

Cấp 1 Ibaraki Douji ngưng tụ quỷ khí thành hắc hỏa tấn công địch gây 100% sát thương.
Cấp 2 Sát thương thuật pháp tăng +5%
Cấp 3 Sát thương thuật pháp tăng +5%
Cấp 4 Sát thương thuật pháp tăng +5%
Cấp 5 Sát thương thuật pháp tăng +10%

 

 

Thiên Nộ 

(nội tại)

Cấp 1 Khi Ibaraki Douji tấn công nhưng chưa tiêu diệt được mục tiêu sẽ nhận được 1 tầng “Nộ Hỏa”, tăng 33% sát thương, tối đa 3 tầng. Khi mục tiêu bị tiêu diệt ( không tính lính triệu hồi ) “Nộ Hỏa” sẽ biến mất, các vị trí khác của địch sẽ nhận tối đa 100% sát thương của lần tấn công này.
Thuật pháp này không thể tăng cấp

Kamaitachi và Aoandon:

Thuật pháp [Người đông thế mạnh] của Kamaitachi, thuật pháp [Minh Đăng] của Aoandon hiện đã có thể kích hoạt khi đang bị khống chế như đóng băng, ngủ v, v.

Sau khi Kamaitachi phản kích do kích hoạt hiệu ứng của ngự hồn Tranh đang mang trong người, thì sẽ không kích hoạt thuật pháp bị động [Người đông thế mạnh], các quái vật khi mang cùng lúc bộ ngự hồn Tranh và Luân Đạo thì sau khi kích hoạt hiệu ứng phản kích của Tranh, cũng sẽ không kích hoạt hiệu ứng của Luân Đạo nữa.

Đầu trang