Chi tiết cập nhật 18/07/2018

18.07.2018

===== Update====

 1. Xuyên Không Thủ Hộ! Khai mở liên kết Âm Dương Sư x Inuyasha!
 • Thức Thần SSR tuyệt phẩm Inuyasha và Sesshomaru sẽ xuất hiện tại Heian, tham gia sự kiện liên kết Âm Dương Sư x Inuyasha sẽ nhận ngay khế ước.
 1. Sự kiện – Triệu hồi giới hạn liên kết Âm Dương Sư x Inuyasha!
 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 18 tháng 07 đến 23:59 ngày 31 tháng 07
 • Trong thời gian sự kiện, khi triệu hồi bằng Bùa Thần Bí, Khuyết Ngọc, Bùa Hiện Thế, sẽ có cơ hội nhận được mảnh SSR liên kết, tập hợp đủ 50 mảnh sẽ có thể ghép ra SSR siêu phẩm Inuyasha, Sesshomaru!
 • Đại nhân có thể tự chọn nhận mảnh Inuyasha hay Sesshomaru trước khi triệu hồi. Trong thời gian sự kiện, Đại nhân vẫn có thể thay đổi mảnh mà mình muốn nhận bất cứ lúc nào.

Lưu ý:

 • Sự kiện liên kết Inuyasha gồm 3 đợt, đây là đợt đầu tiên. SSR tuyệt phẩm Inuyasha, Sesshomaru chỉ có thể nhận trong 3 đợt sự kiện này.
 • Inuyasha, Sesshomaru chỉ có thể ghép ra từ mảnh, không thể triệu hồi trực tiếp được.
 • Các đại nhân có cấp bậc  ≥40 có thể cầu nguyện và tặng mảnh Inuyasha, Sesshomaru trong Hội Âm Dương.
 • Sự kiện triệu hồi Inuyasha, Sesshomaru lần này sẽ được mở cho tất cả các Đại nhân có cấp bậc ≥15.
 • Inuyasha, Sesshomaru không được cho vào thư viện Thức Thần.
 1. Sự kiện – Mở Phó bản đặc biệt Inuyasha!

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 18 tháng 07 đến 23:59 ngày 24 tháng 07
 • Trong thời gian sự kiện, các đại nhân vượt phó bản Thám Hiẻm sẽ có cơ hội phát hiện ra phó bản Inuyasha, sau khi vượt chiến thắng sẽ có xác suất nhận được mảnh Inuyasha, Sesshomaru.

Lưu ý:

 • Vượt phó bản Inuyasha mỗi ngày tối đa có thể nhận 1 mảnh Inuyasha và Sesshomaru.
 • Mảnh Inuyasha, Sesshomaru trong phó bản yêu khí sẽ rơi ra độc lập, tỷ lệ rơi ra sẽ không bị ảnh hưởng đến nhau.

(Vì lý do bản quyền, hình ảnh quái vật trong phó bản này sẽ không dùng hình ảnh của Inuyasha và Sesshomaru.)

 1. Tăng 2.5 tỷ lệ xuất hiện SSR

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 18 tháng 07 đến 23:59 ngày 24 tháng 07
 • Trong thời gian sự kiện, các Đại nhân dùng Bùa Thần Bí, Khuyết Ngọc, Bùa Hiện Thế để triệu hồi Thức Thần, tỷ lệ xuất hiện Thức Thần SSR sẽ tăng gấp 2.5 lần! (giới hạn 3 lần đầu)
 1. Nạp Hồn Ngọc, Nhận Quà Độc! Mở khóa “Hiệu ứng Daruma Vàng”!

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 18 tháng 07 đến 23:59 ngày 31 tháng 07
 • Trong thời gian sự kiện, nạp đếnmức chỉ định, sẽ nhận thêm phần thưởng, cùng skin Seimei Hắc Ám.
 • Các đại nhân đã có skin Seimei Hắc Ám trước đó, nếu nhận lại sẽ đổi thành khung avatar Shogun. Nếu đã có khung Shogun, thì khung sẽ tự động nâng cấp thành Shogun Hoàng Kim, tiến hóa thêm hiệu ứng Daruma Vàng!
 1. Nội dung gói quà mới:

 • Quà Ưu Đãi Inuyasha

– Giá bán: 30 Hồn Ngọc

– Thời gian bán: Sau bảo trì ngày 18 tháng 07 đến 23:59 ngày 24 tháng 07

– Sau khi mua, liên tục 5 ngày mỗi ngày nhận được: Bùa Thần Bí x1, Vé Skin x20, Xu x10000

– Thời gian bán: Sau bảo trì ngày 18 tháng 07 đến 23:59 ngày 24 tháng 07

 • Túi Inuyasha 1

– Giá bán: 128 Hồn Ngọc

– Thời gian bán: Sau bảo trì ngày 18 tháng 07 đến 23:59 ngày 24 tháng 07

– Gồm: Bùa Thần Bí x8, Daruma Bổng Vi x2,Thanh Cổ 5 sao x3, Vảy Đại Xà x50, Xu x50000

 • Túi Inuyasha 2

– Giá bán: 328 Hồn Ngọc

– Thời gian bán: Sau bảo trì ngày 18 tháng 07 đến 23:59 ngày 24 tháng 07

– Bùa Thần Bí x25, Daruma Đại Cát x2, Thanh Cổ 6 sao x3, Vảy Đại Xà x100, Xu x100000

 • Túi Inuyasha 3

– Giá bán: 648 Hồn Ngọc

– Sau khi mua nhận được: Bùa Thần Bí x45, Daruma Ngự Hành x2, Thanh Cổ 6 sao x6, Vảy Đại Xà x150, Xu x200000

– Gồm: Sau bảo trì ngày 18 tháng 07 đến 23:59 ngày 24 tháng 07

 1. Sự kiện – Lễ Hội Triệu Hồi: Daruma Ngự Hành!

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 18 tháng 07 đến 23:59 ngày 31 tháng 07
 • Triệu hồi Thức Thần trong thời gian sự kiện sẽ nhận được điểm, điểm có thể dùng đổi các món quà phong phú, kích hoạt Triệu Hồi Trận sẽ nhận ngay Daruma Ngự Hành!
 1. Sự kiện – Giảm giá Shop Bí Hồn + làm mới miễn phí!

 • Thời gian: 00:00 ngày 25 tháng 07 đến 23:59 ngày 28 tháng 07
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Shop Bí Hồn sẽ giảm giá 20% cho 10 lần mua đầu tiên trong ngày, và mỗi ngày được làm mới miễn phí 30 lần.

Đầu trang