Thay đổi Kỹ năng và cách tính sát thương mới

04.07.2018

Sát Thương Gián Tiếp:

Trong bản cập nhật này sẽ có thêm 1 phương thức tính sát thương mới đó là sát thương gián tiếp, lần điều chỉnh này sẽ ghi chú một số sát thương kỹ năng là sát thương gián tiếp, còn những sát thương chưa có chú thích thì đều là sát thương trực tiếp, hiệu ứng và cách tính của sát thương trực tiếp vẫn giữ nguyên như trước lúc điều chỉnh.

Sát thương gián tiếp thường được tính theo cách gây trạng thái duy trì số lượt nhất định lên mục tiêu, trạng thái sát thương gián tiếp không bị ảnh hưởng bởi chính xác hiệu ứng và kháng hiệu ứng, nhất định sẽ đánh trúng mục tiêu, và loại trạng thái này không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng miễn dịch, có thể dùng đơn vị boss làm mục tiêu. Trạng thái sát thương gián tiếp, khi chưa có chú thích đặc biệt, thường có thể được giải trừ.

Sát thương gián tiếp có những đặc tính như sau:

Khi tính toán sát thương gián tiếp, sẽ không kích hoạt hiệu ứng ngự hồn (bao gồm ngự hồn phe công và phe thủ)

Khi tính toán sát thương gián tiếp, không bị các năng lực hoặc hiệu ứng khác phân tán (như Liên Kết Sinh Mệnh, Thế Hồn, Kingyochi trợ chiến)

Khi tính toán sát thương gián tiếp, bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng của người tấn công và phòng thủ của người thủ, đặc biệt, nếu mục tiêu bị tấn công có phòng thủ bằng 0 thì chắc chắn sẽ chí mạng

(Chú thích: trong chiến đấu, chỉ số phòng thủ của tất cả đơn vị tối đa bị giảm còn 0, không bao giờ có tình trạng chỉ số đó dưới mức 0)

Tình trạng “trúng độc”:

Trúng độc là một trạng thái xấu bình thường, có thể giải trừ, bị ảnh hưởng bởi chính xác hiệu ứng và kháng hiệu ứng, gồm có 9 cấp, hiệu ứng là giảm 10% tốc độ của mục tiêu, đồng thời khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua “cấp trạng thái trúng độc x10 điểm” thủ của mục tiêu, hiệu ứng bỏ qua thủ của các cấp trạng thái trúng độc có thể cộng dồn không giới hạn, nhưng hiệu ứng giảm tốc độ là duy nhất, cụ thể như sau:

Hiệu ứng trúng độc cấp 1: giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua 10 phòng thủ của mục tiêu. 

Hiệu ứng trúng độc cấp 2: giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua 20 phòng thủ của mục tiêu. 

Hiệu ứng trúng độc cấp 3: giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua 30 phòng thủ của mục tiêu. 

Hiệu ứng trúng độc cấp 4: giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua 40 phòng thủ của mục tiêu. 

Hiệu ứng trúng độc cấp 5: giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua 50 phòng thủ của mục tiêu. 

Hiệu ứng trúng độc cấp 6: giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua 60 phòng thủ của mục tiêu. 

Hiệu ứng trúng độc cấp 7: giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua 70 phòng thủ của mục tiêu. 

Hiệu ứng trúng độc cấp 8: giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua 80 phòng thủ của mục tiêu. 

Hiệu ứng trúng độc cấp 9: giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua 90 phòng thủ của mục tiêu.

Ví dụ:

Khi mục tiêu có 3 tầng trạng thái trúng độc cấp 4 và 1 tầng trạng thái trúng độc cấp 2, thì đơn vị này bị giảm 10% tốc độ, đồng thời khi bị sát thương gián tiếp, sẽ bỏ qua thêm 3×40+1×20=140 phòng thủ.

Nếu đơn vị này có phòng thủ không đủ 140 điểm, thì sẽ dựa theo phòng thủ bằng 0 để tính toán sát thương gián tiếp lần này

 

Thay đổi Kỹ năng thức thần:

  1. Juzu
 

Luân Hồi

Cấp 1 Sau khi đơn vị địch hành động, Juzu niệm chú một lần thu được một viên Phật Châu. Khi tích đủ 6 Phật Châu, Juzu dùng Hàng Ma Trượng gõ mạnh xuống đất, tạo 136% sát thương lên toàn bộ kẻ địch và có 30% tỉ lệ đẩy lùi 30% thanh hành động của kẻ địch
Cấp 2 Sát thương thuật pháp tăng 5%.
Cấp 3 Tỷ lệ đẩy lùi thanh hành động tăng lên 40%
Cấp 4 Sát thương thuật pháp tăng 5%.
Cấp 5 Tỷ lệ đẩy lùi thanh hành động tăng lên 50%

 

Thiền Ý

Cấp 1 Juzu tiến vào trạng thái tĩnh tọa trong 2 lượt, ở trạng thái này, đồng đội trước khi hành động có 40% xác suất được giải trừ 1 trạng thái bất lợi, cứ mỗi 1 viên Phật Châu đang cầm sẽ tăng xác suất giải trừ lên 10%, mỗi trạng thái giải trừ được sẽ hồi cho đồng đội này lượng máu bằng 3% giới hạn máu của Juzu, ngoài ra ở lượt sau đồng đội này còn tăng 30% thanh hành động. Khi thi triển hiệu quả này sẽ tiêu hao 1 viên Phật Châu. Ở trạng thái tĩnh tọa, nếu Juzu dùng hết Phật Châu sẽ lập tức nhận thêm 1 viên.
Cấp 2 Hiệu quả hồi máu tăng 4% máu tối đa của Juzu
Cấp 3 Số hiệu ứng xấu bị giải trừ của phe ta tăng đến 2
Cấp 4 Hiệu quả hồi máu tăng 5% máu tối đa của Juzu
Cấp 5 Số hiệu ứng xấu bị giải trừ của phe ta tăng đến 3


Thông báo bồi thường:

Suy nghĩ đến việc điều chỉnh Juzu có thể sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng, nên chúng tôi quyết định bồi thường cho sự điều chỉnh này, nội dung bồi thường như sau:

    Juzu 6 sao: 800 Ngự Trát, 1 Vé chuyển đổi Thức Thần 6 sao (hạn dùng 30 ngày)

    Juzu 5 sao: 400 Ngự Trát, 1 Vé chuyển đổi Thức Thần 5 sao (hạn dùng 30 ngày)

Bồi thường trên chỉ tính cho Thức Thần Juzu có cấp sao cao nhất đủ điều kiện, nếu có nhiều Juzu đủ điều kiện, thì ngoại trừ con đầu tiên, tất cả những con còn lại sẽ chỉ nhận được 1 Vé chuyển đổi Thức Thần tương ứng (hạn dùng 30 ngày). (Vé chuyển đổi Thức Thần có thể dùng trong tính năng “Kết giới” –  “Chuyển đổi” của Thức Thần 5, 6 Sao)

 

  1. Shiro Mujou

Cầu Hồn

Cấp 1 Tại nơi tất cả kẻ địch tử vong triệu hồi 1 Tiểu Quỷ có máu bằng 10% của Shiro Mujou, Tiểu Quỷ sau 1 lượt sẽ tạo sát thương gián tiếp bằng 50% tấn công của Shiro Mojou lên nhóm địch rồi biến mất. Khi Tiểu Quỷ còn tồn tại thì mục tiêu không thể hồi sinh. Mỗi khi có kẻ địch tử vong thì Shiro Mujou lập tức tăng 50% thanh hành động.
Cấp 2 Máu của Tiểu Quỷ  bằng 15% của Shiro Mujou, sát thương bằng 60% tấn công.
Cấp 3 Máu của Tiểu Quỷ  bằng 20% của Shiro Mujou, sát thương bằng 70% tấn công.
Cấp 4 Máu của Tiểu Quỷ  bằng 25% của Shiro Mujou, sát thương bằng 80% tấn công.
Cấp 5 Máu của Tiểu Quỷ  bằng 30% của Shiro Mujou, sát thương bằng 90% tấn công.

 

Vô Thường
Đoạt Mệnh

Cấp 1 Triệu hồi cánh tay quỷ từ địa ngục tấn công toàn bộ địch liên tục 3 lần, mỗi lần gây sát thương bằng 32% công của Shiro Mujou, sau đó gây cho toàn thể địch 1 hiệp trạng thái Đoạt Mệnh,  khiến địch chịu sát thương gián tiếp bằng 132% lực công của Shiro Mujou.
Cấp 2 Sát thương gián tiếp thêm +5% 
Cấp 3 Sát thương gián tiếp thêm +5% 
Cấp 4 Sát thương gián tiếp thêm +5% 
Cấp 5 hêm 1 hiệp thời gian liên tục sát thương gián tiếp
Thức tỉnh Mỗi một đoạn sát thương của kỹ năng Vô Thường Đoạt Mệnh, có 80% (+ chính xác hiệu ứng) tỷ lệ khiến mục tiêu bị hiệu ứng trúng độc cấp 3 (giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương sẽ bỏ qua 40 thủ của mục tiêu) trong 1 lượt.

 

3. Kiyohime 

Xà Hành

Cấp 1 Kiyohime dùng roi đánh 1 kẻ địch gây sát thương bằng 86% công, đồng thời có 100% (+ chính xác hiệu ứng) tỷ lệ khiến mục tiêu bị hiệu ứng trúng độc cấp 3 (giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương sẽ bỏ qua 30 thủ của mục tiêu) trong 5 lượt, sau đó đặt thêm trạng thái Xà Tập lên mục tiêu 1 lượt, khiến mục tiêu chịu sát thương gián tiếp bằng 22% công của Kiyohime.
Cấp 2 Sát thương thuật pháp +5%
Cấp 3 Sát thương thuật pháp +5%
Cấp 4 Sát thương thuật pháp +5%
Cấp 5 Sát thương thuật pháp +5%
Cấp 6 Xà Tập gây ra sát thương gián tiếp thêm +50%

 

 

Xà Độc
(nội tại)

Cấp 1 Kiyohime sau khi tạo hiệu quả trúng độc cho mục tiêu sẽ giảm vĩnh viễn 1% phòng thủ của mục tiêu, tối đa giảm 12%.
Thuật pháp này không thể tăng cấp
Kiyohime sau khi tạo hiệu quả trúng độc cho mục tiêu sẽ giảm vĩnh viễn 2% phòng thủ của mục tiêu, tối đa giảm 24%.

 

 

Xà Diệm

Cấp 1 Kiyohime phun lửa tấn công toàn bộ địch 3 lần, mỗi lần tạo sát thương bằng 36% tấn công, đồng thời có 60% (+ chính xác hiệu ứng) tỷ lệ khiến mục tiêu bị hiệu ứng trúng độc cấp 2 (giảm 10% tốc độ của mục tiêu, và khi tính toán sát thương sẽ bỏ qua 20 thủ của mục tiêu) trong 5 lượt, sau đó đặt thêm trạng thái Xà Tập lên mục tiêu 1 lượt, khiến mục tiêu chịu sát thương gián tiếp bằng 66% tấn công của Kiyohime.
Cấp 2 Sát thương thuật pháp tăng +5%
Cấp 3 Sát thương thuật pháp tăng +5%
Cấp 4 Sát thương thuật pháp tăng +5%
Cấp 5 Xà Tập gây ra sát thương gián tiếp thêm +50%

 

  1. Jorougumo
 

Ấn Nhện
(nội tại)

Cấp 1 Khi tạo sát thương có 40% (chính xác hiệu ứng) để lại ấn nhện trên người mục tiêu trong 2 lượt, người có ấn nhện sử dụng Quỷ Hỏa sẽ bị sát thương bằng 100% lực tấn công của Jorougumo.
Thuật pháp này không thể tăng cấp

 

 

Ăn Tươi
Nuốt Sống

Cấp 1 Jorougumo triệu hồi bầy nhện tạo sát thương bằng 72% tấn công lên toàn bộ địch, có 20% (+ chính xác hiệu ứng) xác suất gây choáng mục tiêu 1 lượt, đối với kẻ địch có tốc độ thấp hơn Jorougumo thì mỗi 5 điểm tốc độ chênh lệch sẽ tăng 1% xác suất gây choáng.
Cấp 2 Sát thương thuật pháp tăng +5%
Cấp 3 Sát thương thuật pháp tăng +5%
Cấp 4 Sát thương thuật pháp tăng +5%
Cấp 5 Tạo trạng thái hút tủy duy trì 1 lượt lên kẻ địch không bị choáng, khiến mục tiêu ở lượt sau đó chịu sát thương gián tiếp bằng 136% tấn công của Jorougumo, mục tiêu có tốc độ cao hơn Jorougumo thì mỗi 1 điểm tốc độ chênh lệch sẽ tăng 1% sát thương

 

5. Aobozu

 

Vô Lượng
(nội tại)

Cấp 1 Aobozu dùng Phật Ấn (ít nhất 1 ấn, tối đa 6 ấn) bảo vệ toàn đội, phe ta mỗi khi có một đơn vị bị khiêu khích, đóng băng, câm lặng, choáng, ngủ, biến hình, hỗn loạn thì sẽ thêm 1 Phật Ấn, khi Aobozu kết thúc lượt sẽ tắt 1 Phật Ấn. Mỗi Phật Ấn sẽ tăng 30% kháng hiệu ứng cho Aobozu và 15% kháng hiệu ứng cho đồng đội.
Thuật pháp này không thể tăng cấp

 

Thiền Tâm

Cấp 1 Aobozu tấn công quần thể, gây 185% công sát thương. Bởi vì sát tâm của Aobouzu bị Phật Ấn khống chế, mỗi Phật Ấn giảm 10% sát thương của lần tấn công này.
Cấp 2 Sát thương thuật pháp tăng +5%
Cấp 3 Sát thương thuật pháp tăng +5%
Cấp 4 Sát thương thuật pháp tăng +5%
Cấp 5 Sát thương thuật pháp tăng +5%
Thức tỉnh Thiền Tâm gây gấp đôi sát thương với vật Triệu Hồi

 

6. Hotarugusa

Trị Dũ Quang

Cấp 1 Hotarugusa hồi cho tất cả đồng đội lượng máu bằng 87% lực tấn công của Hotarugusa
Cấp 2 Hồi máu +5%
Cấp 3 Hồi máu +5%
Cấp 4 Hồi máu +5%
Cấp 5 Hồi máu +5%
Thức tỉnh Hotarugusa hồi cho tất cả đồng đội lượng máu bằng 87% lực tấn công của Hotarugusa, đồng thời nhận trạng thái Quang Hợp trong 2 lượt, giúp đồng đội mỗi lượt hồi máu bằng 22% tấn công của Hotarugusa, trong thời gian trạng thái Quang Hợp, mục tiêu sẽ biến sát thương phải chịu ở đầu mỗi lượt thành trị liệu cho bản thân.

 

7. Koi

 

Thủy Khiên

Cấp 1 Chuyển hóa bong bóng thành khiên bảo vệ toàn đôi, hấp thụ sát thương bằng 12% máu tối đa của Koi, kéo dài 2 lượt.
Cấp 2 Sát thương hộ thuẫn hấp thụ thêm +16%
Cấp 3 Sát thương hộ thuẫn hấp thụ thêm +16%
Cấp 4 Sát thương hộ thuẫn hấp thụ thêm +16%
Cấp 5 Trong thời gian tồn tại Thủy Khiên sẽ giúp sát thương gián tiếp mục tiêu phải chịu giảm 50%

 

8.Ryoumenbotoke 

Phong Lôi Lưỡng Sinh

Cấp 1 Khi Ryoumenbotoke ngẫu nhiên dùng Lôi Thần hoặc Phong Thần tấn công 1 địch, khi tấn công Lôi Thần gây sát thương 100% tấn công; khi tấn công Phong Thần gây sát thương 25% tấn công, phóng Phong Nộ 1 hiệp vào mục tiêu, khiến địch sau hiệp đấu phải chịu sát thương gián tiếp bằng 125% tấn công Ryoumenbotoke.
Cấp 2 Toàn bộ sát thương thêm +5% 
Cấp 3 Toàn bộ sát thương thêm +5% 
Cấp 4 Toàn bộ sát thương thêm +5% 
Cấp 5 Toàn bộ sát thương thêm +10% 

 

Mắt Thần

Cấp 1 Khi Lôi Thần của Ryoumenbotoke tấn công địch sẽ làm giảm 10% phòng thủ của địch. Khi Phong Thần tấn công địch, giảm 10% tấn công của địch.
Cấp 2 Hiệu ứng giảm phòng thủ thay đổi thành 12%, Hiệu ứng giảm công thay đổi thành 12%
Cấp 3 Hiệu ứng giảm phòng thủ thay đổi thành 14%, Hiệu ứng giảm công thay đổi thành 14%
Cấp 4 Hiệu ứng giảm phòng thủ thay đổi thành 16%, Hiệu ứng giảm công thay đổi thành 16%
Cấp 5 Khi Lôi Thần tạo sát thương sẽ đẩy lùi 8% thanh hành động của kẻ địch có sức tấn công thấp hơn, khi Phong Thần tạo sát thương gián tiếp lên kẻ địch có sức phòng thủ thấp hơn thì sẽ tăng 8% thanh hành động của bản thân

 

Thần Tội Liên Kích

Cấp 1 Ryoumenbotoke nhảy vào công toàn thể địch 3 lần, mỗi lần ngẫu nhiên Lôi Thần hoặc Phong Thần tấn công; Khi Lôi Thần công gây 44% tấn công; khi tấn công Phong Thần gây sát thương 11% tấn công, và phóng Phong Tập 1 hiệp vào toàn thể địch, khiến địch chịu sát thương gián tiếp bằng 55% tấn công của Ryoumenbotoke.
Cấp 2 Tất cả sát thương kỹ năng tăng thêm +5% 
Cấp 3 Tất cả sát thương kỹ năng tăng thêm +5% 
Cấp 4 Tất cả sát thương kỹ năng tăng thêm +5% 
Cấp 5 Tất cả sát thương kỹ năng tăng thêm +10% 

 

9. Kanko

 

Khiên Trúc

Cấp 1 Kanko chui vào ống trúc né tránh tấn công và dồn sức, đồng thời tăng 30% thanh hành động, ống trúc có máu bằng 20% và thủ bằng 200% của Kanko, nếu ống trúc bị hủy thì sẽ khiến Kanko bị choáng 1 lượt, Kanko có thể trốn trong ống trúc nhiều lượt, nhưng máu của ống trúc sẽ không đầy lại, cứ mỗi 1 lượt ẩn trốn thì sát thương tạo ra ở lượt sau tăng 75%, tối đa 300%.
Cấp 2 Lượng máu ống trúc tăng đến 25% máu tối đa của Kanko
Cấp 3 Lượng máu ống trúc tăng đến 30% máu tối đa của Kanko
Cấp 4 Ẩn mình trong ống trúc, kháng hiệu ứng tăng lên 100%.

 

Pháo Trúc

Cấp 1 Kanko truyền yêu lực vào ống trúc, thổi ra Lôi Vân Đan oanh tạc 1 kẻ địch, tạo sát thương bằng 221% tấn công của Kanko, có 50% xác suất giảm 1 điểm Quỷ Hỏa của mục tiêu, khi chí mạng thì xác suất tăng lên 100%.
Cấp 2 Sát thương thuật pháp tăng +5%
Cấp 3 Sát thương thuật pháp tăng +5%
Cấp 4 Sát thương thuật pháp tăng +5%
Cấp 5 Sát thương thuật pháp tăng +5%

Hiệu ứng tăng sát thương trong trạng thái “Khiên Trúc” của Kanko khi khiên Ichimoku Ren – Phong Hộ bị phá vỡ sẽ không còn tác dụng.

10. Kachou  Fuugetsu

Đối với kĩ năng [Họa Cảnh] của Kachou làm mất hiệu ứng khống chế, phía kế hoạch có điều chỉnh như sau:

  • Nếu đồng minh đang trong trạng thái bị khống chế, thì khi hiệu ứng cùng loại có hiệu lực 1 lần nữa, sẽ không sử dụng phi điểu để giải trừ trạng thái đó nữa.
  • Nếu phe ta trong một lần bị tấn công, bị dính hiệu ứng khống chế không cùng loại, sẽ tiến hành riêng việc xác thực tỷ lệ triệt tiêu của phi điểu theo từng vị trí.

11. Heiyo

Bất Khuất

Cấp 1 Heiyo hóa đá bản thân khiến sát thương gánh chịu giảm 40%, giảm 40% tốc độ bản thân, đồng thời khiêu khích toàn bộ địch, mỗi mục tiêu địch có 50% xác suất bị khiêu khích (có thể bị giải trừ), Heiyo mỗi lần mất 25% máu thì xác suất khiêu khích tăng 5%. Kẻ địch bị khiêu khích ở lần hành đồng sau sẽ tấn công Heiyo bằng đòn tấn công thường.
Cấp 2 Tỷ lệ giảm sát thương gánh chịu tăng 50%
Cấp 3 Tỷ lệ giảm sát thương gánh chịu tăng 60%
Cấp 4 Tỷ lệ giảm sát thương gánh chịu tăng 70%
Cấp 5 Tỷ lệ giảm sát thương gánh chịu tăng 80%

 

Đầu trang