Chi tiết cập nhật 27/6

27.06.2018

======================== Cập nhật mới =======================

 

 1.  Bổ sung thức thần có thể triệu hồi

– Đã có thể triệu được SR Aobozu và SR Hako no Shoujo!

– Sau bảo trì, các vị đại nhân đã có thể triệu hồi họ bằng Bùa Thần Bí, Khuyết Ngọc, Bùa Hiện Thế!

* Enenra vẫn chưa điểm trang xong, tuần sau mới có thể diện kiến các vị đại nhân.

 1. Xu Kêu Leng Keng

– Thời gian sự kiện: Ngày 27/6 sau bảo trì – 23h59 ngày 10/7

– Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ chỉ định là có thể nhận ngay Xu thưởng, tích lũy hoàn thành nhiệm vụ đến mức nhất định, còn có thể nhận thêm Xu thưởng nữa!

 

 1. Túi quà tháng 7

Loạt quà tháng 7 chính thức lên kệ!

– Vận Thế T7

 • Giá bán: 30 Hồn Ngọc
 • Gồm có: Khung avatar Nguyệt Hà
 • Trong 30 ngày mỗi ngày nhận được Khuyết Ngọc x20, Daruma May Mắn x1, Exp +15%, Xu +15%
 • Thời gian mua: 00h00 ngày 1/7 – 23h59 ngày 31/7
 • Mỗi người được mua 1 món

– Túi Vé Skin T7

 • Giá bán: 68 Hồn Ngọc
 • Gồm có: Vé Skin x120, Khuyết Ngọc x20, Daruma May Mắn x1
 • Thời gian mua: 00h00 ngày 1/7 – 23h59 ngày 13/7

– Túi Vé skin Hào Hoa

 • Giá bán: 328 Hồn Ngọc
 • Gồm có: Vé Skin x360, Bùa Thần Bí x2, Khuyết Ngọc x200, Daruma Đại Cát  x1
 • Thời gian mua: 00h00 ngày 1/7 – 23h59 ngày 13/7
 • Mỗi người được mua 1 món

– Quà Ưu Đãi T7

 • Giá bán: 68 Hồn Ngọc
 • Gồm có: Trong 30 ngày mỗi ngày nhận được Daruma Ngự Hành (mảnh) x1, Khuyết Ngọc x10, Sushi x100
 • Thời gian mua: 00h00 ngày 1/7 – 23h59 ngày 31/7
 • Mỗi người được mua 1 món

– Quà Đặc Biệt T7

 • Giá bán: 128 Hồn Ngọc
 • Gồm có: Bùa Thần Bí x7, Khuyết Ngọc x100, Khế ước Daruma Bổng Vi x2, Exp +50% x1, Xu +50% x1
 • Thời gian mua: 00h00 ngày 1/7 – 23h59 ngày 31/7
 • Mỗi người được mua 1 món

– Quà Tôn Quý T7

 • Giá bán: 328 Hồn Ngọc
 • Gồm có: Bùa Thần Bí x22, Khuyết Ngọc x200, Daruma Bổng Vi 4 sao x1, Khế ước Daruma Đại Cát x1
 • Thời gian mua: 00h00 ngày 1/7 – 23h59 ngày 31/7
 • Mỗi người được mua 1 món

– Quà Hào Hoa T7

 • Giá bán: 648 Hồn Ngọc
 • Gồm có: Bùa Thần Bí x45, Khuyết Ngọc x300, Daruma Bổng Vi 5 sao x1, Exp +100% x1
 • Thời gian mua: 00h00 ngày 1/7 – 23h59 ngày 31/7
 • Mỗi người được mua 1 món

Đầu trang