Cảnh báo vi phạm khi sử dụng Auto Click

26.06.2018

Xin chào các vị Đại Nhân,

Trong thời gian qua đã có rất nhiều trường hợp sử dụng Auto Click để tham gia các phó bản Phong Ấn Yêu Khí, việc này gây ảnh hưởng rất xấu đến trải nghiệm game của những người khác khi khó có thể tham gia các hoạt trong trong thời gian sự kiện.

Vì vậy, kể từ sau thông báo này những tài khoản sử dụng auto click cho phó bản Phong Ấn Yêu Khí sẽ nhận hình phạt theo các mức sau:

  • Lần đầu: khóa tài khoản 7 ngày
  • Lần hai: khóa tài khoản vĩnh viễn

Mong các đại nhân không sử dụng auto click trong các phó bản tiếp theo để đảm bảo trải nghiệm game của đại nhân và các đại nhân khác.

Đầu trang