Phó bản Chân Thân Bát Xà

21.06.2018

Trong bản cập nhật mới ngày 20/6 vừa rồi, Bát Xà đã hiển lộ chân thân của mình, các vị Âm Dương Sư đã có thể khiêu chiến mục tiêu mới. Đây là một phó bản có độ khó rất cao, tuy nhiên nếu vượt qua thì phần thưởng nhận được sẽ vô cùng đáng giá.

Mỗi tuần, người chơi sẽ có 2 lượt khiêu chiến Phó bản Chân Thân Bát Xà để nhận phần thưởng, những lần sau tham gia sẽ không có phần thưởng. Phó bản có tất cả 10 tầng, yêu cầu người chơi phải khiêu chiến liên tục, khi lên tầng tiếp theo sẽ có thời gian để điều chỉnh đội hình. Các Âm Dương Sư có thể khiêu chiến Chân Thân Bát Xà một mình, tổ đội 2 người, tổ đội 3 người. Mỗi hình thức sẽ có số thức thần được mang theo khác nhau:

  • Khiêu chiến một mình: 2 Âm Dương Sư, 3 Thức Thần mượn từ bạn bè, 10 thức thần của bản thân.
  • Tổ đội 2 người: 2 Âm Dương Sư(chủ phòng), mỗi thành viên mang theo 7 thức thần.
  • Tổ đội 3 người: 2 Âm Dương Sư(chủ phòng), mỗi thành viên mang theo 5 thức thần.

Giao diện chọn thức thần khi khiêu chiến Chân Thân

Vậy nên với phó bản Chân Thân này, tốt nhất chúng ta nên tìm thêm đồng đội để khiêu chiến, giảm số thức thần phải chuẩn bị, tốt nhất là hãy mời bạn bè cùng đánh để có bước chuẩn bị và phối hợp tốt hơn.

Để có thể tham gia phó bản này cần phải đạt được Ấn ký Orochi . Sau khi đã có được ấn ký chỉ cần vượt qua Phó bản Ngự hồn – Tầng 10 sẽ có cơ hội phát hiện Phó bản Chân Thân Bát Xà. Tuy nhiên, mỗi tuần bạn chỉ có thể nhận thưởng được từ Phó bản Chân Thân Bát Xà trong 2 lần đầu tiên khiêu chiến, sau đó sẽ không thể phát hiện phó bản và nhận phần thưởng.

Cần đạt được Ấn ký cao cấp để tham gia Phó bản Chân Thân Bát Xà.

Cần lưu ý 2 cơ chế chính khi tham gia Khiêu chiến phó bản:

  • Cơ chế 1: Khóa lượng máu tối đa của thức thần bằng với 30% sát thương mà Boss gây ra cho thức thần, lượng máu bị khóa này sẽ hiển thị màu xám trên thanh máu của thức thần. Phần máu tối đa bị khóa này không để phục hồi bằng bất cứ kỹ năng nào. Để xóa bỏ bạn cần cho thức thần ra nghỉ sau mỗi tầng khiêu chiến.
  • Cơ chế 2: Khi một thức thần sử dụng kỹ năng trong 2 lượt liên tiếp sẽ gia tăng lượng Quỷ Hỏa cần thiết của kỹ năng đó thêm 1 điểm.

Dưới đây là một đội hình đề nghị để đánh Chân Thân Bát Xà với sát thương chính là Kuro Douji của Aoi Sama, các đại nhân hãy cùng tham khảo nhé:

Đội hình khiêu chiến Chân Thân từ trái qua phải:  Yamausagi – Susabi – Zashiki Warashi – Haki no Shoujo – Inugami – Kuro Douji – Oitsukigami – Shouzu – Kuro Douji – Ushi no Kokumairi – Ushi no Kokumairi – Kamaitachi – Oguna – Oguna – Doumeki

Lượt đánh và thức thần ra trận từng tầng.

Đầu trang