Sự kiện Truy Tìm Hồi Ức – Biến Cố Heian

20.06.2018

Thời gian sự kiện: Ngày 20/6 sau bảo trì – 23h59 ngày 31/7

Trong thời gian sự kiên, tham gia các chế độ chơi trong game để nhận được Mảnh Hồi Ức. Cống hiến Mảnh Hồi Ức để nhận được điểm và phần thưởng ngẫu nhiên.

Sau khi hoàn thành toàn bộ một phần của Quyển Hồi Ức sẽ lập tức trao thưởng dựa trên xếp hạng. Những người chơi có điểm cao nhất sẽ nhận được thức thần tương ứng.

Phần thưởng cực lớn cho các thứ hạng cao.

Mảnh hồi ức:

Mảnh hồi ức chia làm 3 loại, mảnh nhỏ, mảnh vừa và mảnh to tương ứng với 10 điểm, 20 điểm và 100 điểm.

Mảnh hồi ức có thể nhận được thông qua hoàn thành các chế độ chơi trong game:

  • Vượt PB Thám Hiểm, Thức Tỉnh, Ngự Hồn (không bao gồm PB Nghiệp Nguyên Hỏa), và Ngự Linh sẽ có cơ hội nhận được.
  • Khiêu chiến thành công Phá Kết Giới cá nhân và Phá Kết Giới Hội Âm Dương có cơ hội nhận được.
  • Hoàn thành nhiệm vụ ngày nhận được thêm 1 mảnh hồi ức vừa (Chỉ trong tuần đầu tiên 20/06 đến 27/06).
  • Mỗi 10 lần triệu hồi bằng bùa hiện thế, bùa thần bí, bùa khuyết ngọc sẽ nhận được 1 mảnh hồi ức to
  • Mỗi ngày nhận tối đa 50 mảnh hồi ức nhỏ, không giới hạn mảnh hồi ức vừa và to.

Dùng mảnh hồi ức để sửa chữa Quyển Hồi Ức, mỗi lần nộp mảnh sẽ nhận thêm phần thưởng  ngẫu nhiên, đồng thời cung cấp điểm cống hiến sửa chữa tương ứng.

Đạo cụ Mảnh Hồi Ức chỉ có thể nhận trong thời gian sự kiện, và sau khi tất cả các phần của Quyển Hồi Ức được sửa chữa thì sẽ không thể tiếp tục nhận thêm mảnh nữa.

Sau khi sự kiện kết thúc hoặc toàn bộ Quyển Hồi Ức được sửa chữa, mảnh còn sót lại sẽ chuyển thành một ít xu gửi qua thư.

 

Đầu trang