Sự kiện lễ hội mùa hè

06.06.2018

– Thời gian sự kiện: Ngày 6/6 sau bảo trì – 23h59 ngày 19/6

– Tiến hành màn Thám Hiểm, phó bản Thức Tỉnh, phó bản Ngự Hồn, Phá Kết Giới, PVP hoặc triệu hồi bằng Bùa Xám, Bùa Thần Bí, Bùa Hiện Thế đều có thể nhận được tích điểm, sử dụng điểm để đổi thưởng. Phần thưởng không những có Thẻ Kết Giới 6 sao, Vảy Tử Sắc, mà còn có Mảnh SSR ngẫu nhiên đang đợi bạn lấy!

Với hàng loạt những phần thưởng đáng giá mà việc tích điểm khá đơn giản, việc sở hữu Nguyên liệu và bùa chưa bao giờ dễ tới vậy.

Đầu trang