Sự kiện Xu kêu leng keng trở lại

31.05.2018

Sự kiện Xu kêu leng keng trở lại, các đại nhân hãy cùng hoàn thành nhiệm vụ để nhận xu nhé

– Thời gian sự kiện: Ngày 30/5 sau bảo trì – 23h59 ngày 12/6

– Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ chỉ định là có thể nhận ngay Xu thưởng, tích lũy hoàn thành nhiệm vụ đến mức nhất định, còn có thể nhận thêm Xu thưởng nữa!

Đầu trang