Giới thiệu boss thế giới mới – Oboroguruma

24.05.2018

Sau 2 siêu Boss Odokuro và Tsuchigumo, Heian lại tiếp tục lâm nguy khi mà Siêu Boss Oboroguruma với hình dạng một cỗ xe kỳ quái cùng với đám đệ ếch của hắn đang tiến thẳng đến bầu trời thành Heian. Các Âm Dương Sư đại nhân mau cùng nhau hợp sức bảo vệ Heian khỏi thảm họa nhé.

Cách chống lại Oboroguruma

Giai Đoạn 1: Sau khi mất một lượng máu nhất định, Oboroguruma liền triệu hồi ra những tên đệ của hắn, và chỉ một số Âm Dương Sư đại nhân có thể nhìn thấy được gợi ý về Ếch Tinh Anh. Sau đó hắn sẽ triệu hồi ra 4 Ếch Tinh Anh và bay lên bầu trời, nhờ những gợi ý trước đó, các Âm Dương Sư hãy cùng nhau đánh bại Ếch Tinh Anh thật sự.

Giai Đoạn 2: Sau khi đánh bại Ếch Tinh Anh, Boss Oboroguruma sẽ triệu hồi ra 2 tên ếch lớn để cùng sửa chữa Lung Xa, trong lúc đó bản thân Boss Oboroguruma sẽ được giảm rất nhiều sát thương. Hãy cùng nhau đánh bại 2 tên ếch trong thời gian đếm ngược nhằm ngăn chặn việc sửa chữa của chúng. Nếu thất bại, Oboroguruma sẽ hồi lại rất nhiều máu. Đặc biệt phải chia sát thương cho đều lên cả 2 tên ếch, nếu chênh lệch máu của chúng quá nhiều, chúng cũng sẽ hồi lại máu cho Oboroguruma.

Sau khi kết thúc giai đoạn 2, Oboroguruma sẽ tiếp tục lặp lại 2 giai đoạn trên một lần nữa. Nhưng cần chú ý nhất là lần lặp lại của giai đoạn 2, hãy tập trung vào tấn công Oboroguruma thay vì đánh bại 2 tên ếch sửa chữa để đảm bảo hoàn thành trong thời gian nhanh nhất có thể.

Đầu trang