PHÁP SƯ TẬP SỰ – Hệ thống phúc lợi tân thủ mới!!!

23.05.2018

Ra mắt hệ thống phúc lợi tân thủ mới!

Nhằm trợ giúp người chơi mới có thể trải nghiệm game tốt hơn, chính thức ra mắt hệ thống phúc lợi tân thủ mới! Kể từ ngày 23/5, tất cả người chơi đăng ký mới, đều có thể nhận được phúc lợi dưới đây trong 60 ngày! Tất cả người chơi cũ cũng có thể nhận được một phần phúc lợi trước ngày 21/7 đó nha!

Phúc lợi 1: Nạp lần đầu tặng 10 Bùa Thần Bí

Trong 60 ngày sau khi đăng ký, nạp Hồn Ngọc với bất kỳ mệnh giá, đều có thể nhận được 10 Bùa Thần Bí, mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần.

* Người chơi đăng ký trước ngày 23/5, trong thời gian sau khi cập nhật đến trước 23h59 ngày 21/7, nạp bất kỳ mệnh giá Hồn Ngọc, cũng có thể nhận được phúc lợi này, mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần.

Phúc lợi 2: Gói Quà Trưởng Thành

Trong 60 ngày sau khi đăng ký, người chơi mới có thể dùng 68 Hồn Ngọc để mua Gói Qùa trưởng thành. Sau khi mua nhận ngay 220 Hồn Ngọc, khi người chơi đạt cấp 10/20/30/40, được thưởng lần lượt 300 Khuyết Ngọc + Ubume, 300 Khuyết Ngọc, 300 Khuyết Ngọc, 300 Khuyết Ngọc. Mỗi tài khoản chỉ được mua 1 lần.

* Người chơi đăng ký trước ngày 23/5, trong thời gian sau khi cập nhật đến trước 23h59 ngày 21/7, cũng có thể mua quỹ này, mỗi tài khoản chỉ được mua 1 lần. Nếu người chơi đã đạt cấp 40, sẽ trực tiếp nhận ngay toàn bộ thưởng.

 

Phúc lợi 3: Rút 100 lần tặng SSR ngẫu nhiên

Trong 60 ngày sau khi đăng ký, người chơi mới triệu hồi bằng Bùa Thần Bí, Khuyết Ngọc, Bùa Hiện Thế được 100 lần đầu tiên, chắc chắn nhận được 1 SSR ngẫu nhiên. Mỗi tài khoản chỉ được 1 lần.

* Người chơi đăng ký trước ngày 23/5, trong thời gian sau khi cập nhật đến trước 23h59 ngày 21/7, cũng có thể nhận được phúc lợi này, Mỗi tài khoản chỉ được 1 lần.

 

Phúc lợi 4: Thưởng tích lũy đăng nhập

Trong 60 ngày sau khi đăng ký, người chơi mới đạt cấp 10 là có thể mở khóa phúc lợi này. Bắt đầu từ ngày sau khi đạt cấp 10, trong 10 ngày đăng nhập tiếp theo, người chơi có thể nhận được gồm skin Yuki Onna-Anh Hoa Kiến Nguyệt, khung avatar Đặc Biệt hình mặt nạ hồ ly, Bùa Thần Bí và các phần thưởng khác.

* Người chơi mới cần đạt cấp 10 trong vòng 60 ngày, và đạt số ngày đăng nhập chỉ định mới có thể nhận được thưởng tương ứng, vượt quá 60 ngày sẽ không thể nhận được thưởng của các số ngày tương ứng sau đó.

FAQ hệ thống tân thủ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TeqLKw54tHodPLfBTlCX3LEJF0nT17Lirvz2lI77qJ4/edit#gid=1118185693

Đầu trang