Một số bài thi ấn tượng trong cuộc thi Âm Dương Sư tài năng (P1)

15.05.2018

Sự kiện Âm Dương Sư tài năng đã phát động được một khoảng thời gian khá dài, trong thời gian diễn ra sự kiện đã có rất nhiều bài dự thi tham gia ấn tượng. Âm Dương Sư sẽ giới thiệu cho các vị Đại Nhân một vài bài tham gia tiêu biểu.

Bài dự thi phần Tranh Vẽ

– Đại Nhân [ monsohot ]

– Đại Nhân [ Beryaourt ]

– Đại Nhân [ Ivan ]

– Đại Nhân [ Small ]

– Đại Nhân [ pandaheoheo ]

Bài dự thi phần Cosplay

– Đại Nhân [ Popotari ]

– Đại Nhân [ Okami Natsume ] [ 2 ]

 

– Đại Nhân [ passion ]

– Đại Nhân [ BeBeSpears ]

Hãy cùng tham gia và bình chọn tại cho các bài dự thi yêu thích tại đây nhé!

Đầu trang