Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Auto Người giấy

19.04.2018

Giới thiệu Người Giấy:

Người giấy có 100 điểm no đủ để vận hành tự động. Có thể bổ sung điểm no đủ bằng Xu và Sushi (20 điểm do đủ = 1k Xu và 1000 Sushi)

Sau khi mở tự động, sẽ tự bắt đầu trận chiến, tự động nhận phần thưởng và tự động gửi nhận lời mờ.

Mỗi lần chiến đấu, độ no của người giấy tiêu hao sẽ bằng với thể lực tiêu hao của trận chiến đó.

Auto Người Giấy chỉ hoạt động khi tổ đội tham gia phó bản gồm:

Thám Hiểm, Thức Tỉnh, Ngụ Hồn

Phó bản cá nhân sẽ không có tính năng này

Phó bản Ngự Hồn

Phó bản Thức  Tỉnh

Phó bản Thám Hiểm

Người giấy sẽ tự dừng tự động khi

  1. Thiếu điểm no đủ
  2. Thiếu Sushi
  3. Khi Ngự Hồn vượt quá 6000

Lưu ý:

  1. 00:00 mỗi ngày người giấy sẽ tự phục hồi độ no đủ.
  2. Để auto được liên tục và không bị gián đoạn, cần tất cả thành viên trong tổ đội bật tính năng này.

Đầu trang