Giới thiệu boss mới – Odokuro

13.04.2018

Hoang Cốt Lâu đã mang nỗi khiếp sợ đến Heian rồi, các đại nhân hãy sẵn sàng chiến đấu với hắn để bảo về Heian và Tiểu Thố nha~ Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, dưới đây là vài thông tin về Odokuro ạ.

Sau khi phát hiện Odokuro sẽ có 3-6 phút để tổ đội, đại nhân có thể tập hợp ở sảnh chờ chiến đấu. Độ khó của Boss sẽ tương đương với số lượng người tham chiến, người chơi cấp thấp sẽ không bị tăng độ khó.

💀 Sơ lược BOSS:
Odokuro là BOSS chiến đấu theo đội hình, khi nhận lượng sát thương nhất định sẽ gọi thuộc hạ của mình tới trợ chiến, phân ra làm 3 giai đoạn.

☝ Giai đoạn 1: 
Odokuro sẽ gọi 5 thuộc hạ chiến đấu thay mình, chúng xuất hiện khi người chơi gây ra sát thương nhất định với Odokuro.
Trong này có một thuộc hạ đặc biệt, khi người chơi tấn công bình thường sẽ gây ra sát thương lớn, khi sử dụng kỹ năng chỉ là gãi ngứa cho hắn.

✌Giai đoạn 2: 
Odokuro sẽ gọi ra 6 thuộc hạ , nhưng trong đó chỉ có 2 thuộc hạ thật. Chỉ có thuộc hạ thật mới hiển thị thông tin chính xác, đại nhân cần hạ gục hai thuộc hạ thật này, nếu sai, đại nhân sẽ bị trừng phạt.
Mỗi đại nhân chỉ có thể nhìn thấy một gợi ý nhỏ từ thuộc hạ, do đó các đại cần hợp tác với nhau, tìm được toàn bộ gợi ý chính xác từ thuộc hạ.

👌 Giai đoạn 3: 
Odokuro sẽ gọi ra 5 thuộc hạ, xuất hiện khi đại nhân gây ra sát thương với Odokuro. 5 thuộc hạ này đã từng là huynh đệ, vì vậy đoàn kết vô cùng. Khi Âm Dương Sư đại nhân hạ gục 1 thuộc hạ, những thuộc hạ khác sẽ kích hoạt hiệu ứng Chọc Giận.
Odokuro cường hóa sức mạnh trong gương, khi chiến đấu có Thức Thần có thể tạo ảo cảnh sẽ xuất hiện khả năng bị yếu đi, nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả.

 Thưởng BOSS: 
Thưởng Xu: Sát thương lên BOSS càng cao, càng được nhiều Xu, tối đa 60000.
Thưởng Bí Bảo: Đánh bại Người Giấy Mang Bí Bảo sẽ được thưởng ngẫu nhiên .
Thưởng Đánh Bại: Trong lúc đánh bại BOSS, tạo thành ít nhất 30000 sát thương lên BOSS để nhận thưởng.
Thưởng Bí Bảo sau khi đánh sẽ nhận được.
Thưởng Xu và Thưởng Đánh Bại được phát qua thư hệ thống.

Đầu trang