Truyền thuyết về Hangan

09.04.2018

1 – Hangan trong truyền thuyết Trung Hoa

Hangan còn gọi Quỷ Phán Quan. Trong Thập Điện Diêm La, ở hai bên của vua Diêm La tại mỗi điện đều có một vị Phán Quan phụ tá xử lý phiên tra công việc các vong hồn và chịu trách nhiệm thẩm tra các u hồn được dẫn đến Minh Phủ. Phán Quan có thể phân làm 4 loại: Thưởng Thiện Ty, Phạt Ác Ty, Tra Sát Ty và Thôi Phán Quan. Ba tên đầu là chức danh, chỉ có chức cuối cùng thì thấy xuất hiện nhiều trong các thư tịch. Như trong Tây Du Ký cũng như truyền thuyết của các địa phương thường hay có tên vị này.

Tương truyền Thôi Phán Quan tên là Giác, người sống dưới thời Tùy Đường. Vào năm 633 (niên hiệu Trinh Quán thứ 7) nhà Đường, ông ra làm quan Huyện Lịnh Trường Tử, Lộ Châu. Có thuyết cho rằng ông “ban ngày quản lý việc dương gian, tối xét xử các oan hồn dưới Âm Phủ, sai khiến người và quỷ, có năng lực như thần minh.” Trong dân gian có nhiều truyền thuyết về việc xử án của Thôi Giác, trong đó có vụ án làm sáng tỏ con hổ làm thương tổn người được lưu truyền rộng rãi nhất. Truyền thuyết kể rằng nơi giáp giới phía tây nam Huyện Trường Tử và sông Thấm có một dãy núi lớn, tên là Điêu Hoàng Lãnh, xưa kia nơi đó thường có thú dữ xuất hiện. Một hôm, có chàng tiều phu lên núi đốn củi, không may bị con mãnh hổ ăn thịt. Người mẹ góa chồng hay tin đau lòng không muốn sống nữa, bèn lên Huyện đường kêu oan. Thôi Giác tức khắc phát lịnh bài, sai lính dịch Mạnh Hiến cầm điệp phù lên núi bắt cọp. Hiến lấy điệp phù ra đọc tụng trước Miếu Sơn Thần và dâng cúng trước án thần, khi ấy có một con cọp từ sau miếu lủi trốn ra. Hiến bèn dùng linh phù bắt con cọp dẫn về Huyện đường. Thôi Giác tức thì thăng đường, liệt kê tội phạm do con hổ gây ra từ trước đến nay; khi nghe mỗi tội như vậy, con hổ đều cúi đầu nhận chịu. Cuối cùng, ông phán quyết rằng: “Ăn thịt mạng người, tội không thể tha.” Con hổ nghe vậy đập đầu vào bậc cấp mà chết. Sau khi Thôi Giác qua đời, bá tánh đều lập miếu thờ ông ở khắp nơi.

Tuy nhiên, cũng có thuyết nêu lên tên 4 vị phán quan có tên gọi hơi khác là: Chưởng Hình Phán Quán (coi về hình phạt), Chưởng Thiện Bộ Phán Quan (coi về hồ sơ việc thiện), Chưởng Ác Bộ Phán Quan (coi về hồ sơ việc ác) và Chưởng Sanh Tử Bộ Phán Quan (coi về hồ sơ sống chết); trong đó vị cuối cùng là thủ lãnh tất cả. Tương truyền vị danh thần nhà Tống là Bao Thanh Thiên cũng đã từng làm việc dưới Âm Phủ, có tên là Trương Bảo, chuyên giám sát những người vượt ngục, trông coi hồ sơ sanh tử của con người và tuyên phạt những cực hình. Hình tượng các vị Phán Quan thường được tạc có đội mũ mềm trên đầu, mang cân đai, chân mang đôi hài mũi đen, trừng con mắt sáng quắt, tay trái cầm sổ thiệc ác, tay phải cầm cây bút sanh tử. Như vậy Quỷ Phán Quan là vị Phán Quan cõi Âm Phủ vốn có trong truyền thống văn hóa của Trung Quốc. Vì vậy, thế gian vẫn thường xưng tụng ông rằng: “Quân mạo tranh nanh, quân tâm công chánh, thanh lâm hắc tắc, duy quân sở mạng “(Tướng người hung tợn, tâm người công chánh, rừng xanh chốn tối, chỉ người quản hạt).”

-Tài liệu có tham khảo trên mạng-

2 – Hangan trong Âm Dương Sư

Tạo hình của Hangan trong game

* Hangan trong game có độ hiếm cấp SR, vai trò chính là sát thương quần thể.

A – Đánh giá

Điểm mạnh:

– Có khả năng rút máu khá ổn nhờ skill 3.

Điểm yếu:

– Không nổi bật về sát thương, cũng không có khả năng hỗ trợ khống chế nên không đa dụng và rất khó sử dụng.

B – Giới thiệu kỹ năng của Hangan

【 Skill 1 – BÚT MỰC ĐOẠT HỒN 】Hangan từ trong bút mực đánh ra một đạo mực ý tấn công địch, gây 100% sát thương.

Lv2: Sát thương thuật pháp +5%

Lv3: Sát thương thuật pháp +5%

Lv4: Sát thương thuật pháp +5%

Lv5: Sát thương thuật pháp +10%

【 Skill 2 – VÔ TÌNH (nội tại) 】Chắc chắn Chí Mạng khi Hangan gây sát thương đối với kẻ địch có máu dưới 20%, gây thêm 10% sát thương đối với kẻ địch hồi sinh.

Lv.2: giới hạn máu mục tiêu tăng lên 25%

Lv.3: gây thêm 20% sát thương với mục tiêu vừa hồi sinh

Lv.4: giới hạn máu mục tiêu tăng lên 30%

【 Skill 3 – LỜI NHẮC TỬ VONG 】Hangan phát ra Phán quyết sinh tử đối với tất cả địch, gây 100% sát thương, mục tiêu bị tuyên cáo trước lần hành động tiếp theo có 50% (+chính xác hiệu ứng) cơ hội chịu tấn công 158% sát thương của Hangan. hiệu quả này không thể giải trừ.

Lv2: Sát thương thuật pháp +5%

Lv3: Sát thương thuật pháp +5%

Lv4: Sát thương thuật pháp +5%

Lv5: Sát thương thuật pháp +5%

(Thức tỉnh): Mở khóa nội tại kỹ năng 2

Tạo hình của Hangan sau thức tỉnh

C – Ngự hồn đề nghị

Luân Nhập Đạo (Công / Công / Chí Mạng)

Phá Thế (Công / Công / Chí Mạng)

Võng Thiết (Công / Công / Chí Mạng)

D – Đội hình đề nghị

Khó sử dụng, không có đề nghị đặc biệt nào.

E – Kết luận

Hangan cũng là một trong những thức thần SR không được sử dụng nhiều vì bộ kỹ năng yếu ớt và không đa dụng.

Đầu trang