Thông báo cập nhật ngày 7/3

07.03.2018

 

 ========================Cập nhật quan trọng=======================

 

  1. SSR Youtouchi xuất chiến!

Thức thần SSR mới – Youtouchi (CV: Izawa Shiori) giáng lâm Heian! Các vị Âm dương sư đại nhân bây giờ có thể thông qua sử dụng Bùa Thần Bí, Bùa Hiện Thế và Khuyết Ngọc để triệu hồi thức thần này rồi!

 

  1. SSR Youtouchi x2.5 lần

–  Thời gian sự kiện: Ngày 7/3 sau khi bảo trì – 23h59 13/3

Trong thời gian sự kiện, các vị âm dương sư thông qua sử dụng Bùa Thần Bí, Khuyết Ngọc, Bùa Hiện Thế tiến hành triệu hồi, sẽ được tăng đến 2.5 lần tỷ lệ triệu hồi được SSR mới Youtouchi, giới hạn duy nhất 1 thức thần.

Chú ý: Trong thời gian sự kiện, khi đại nhân triệu hồi được Youtouchi đầu tiên, thì xem như hoàn thành sự kiện x2.5 lần này, lần triệu hồi sau sẽ không được tăng 2.5 tỷ lệ nữa.

 

  1. Phó Bản Bí Mật-Youtouchi

Thêm Phó Bản Bí Mật-Youtouchi, nhận được nhiều quà thưởng sau khi vượt màn, vượt màn tầng thứ 7, 8, 9, 10 còn có thể nhận được nhiều Xu, Daruma Đại Cát, Khung Yêu Đao và skin kinh điển “Youtouchi-Anh Hoa Đao Vũ”, là cơ hội thử thách các thức thần và tài năng sắp xếp trận hình của các vị Âm Dương Sư đại nhân.

 

  1. Nạp Hồn Ngọc – Nhận Skin Độc!

– Thời gian sự kiện: Ngày 7/3 sau khi bảo trì – 23h59 7/4

– Nạp lần đầu nhận ngay 5 Bùa Thần Bí (Các vị đại nhân đã tham gia nạp trước đó vẫn có thể tham gia)

– Trong thời gian sự kiện, nạp tới mức chỉ định, nhận ngay quà thưởng phong phú, và còn có skin Seimei Hắc Ám giới hạn cực độc nữa!

– Chi tiết xem tại đèn Sự Kiện, giá Cầu Nguyện bên trái Vườn.

 

  1. Shop Túi Quà – Vật Phẩm Mới:

– Tụ Bảo Bồn

Giá bán: 1 Hồn Ngọc

Có thể nhận được: Khuyết Ngọc *20, Bùa Thần Bí, Daruma Ngự Hành *1, Vảy Đại Xà *5, Xích Đản (Daruma) và các vật phẩm hiếm khác.

Thời gian giới hạn mua: Ngày 7/3 sau khi bảo trì – 23h59 7/4

Mỗi người mỗi ngày được mua 10 món

 

  1. Thử Thách Đầu Xuân

– Thời gian sự kiện: 0h00 ngày 7/3 – 23h59 7/4

– Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện, nhận được tích điểm thông qua vượt màn Phó Bản Thám Hiểm, Phó bản Thức Tỉnh, Phó Bản Ngự Hồn, dùng tích điểm để đổi Khuyết Ngọc, Bùa Thần Bí, Vảy Đại Xà và các phần quà khác.

 

Đầu trang