Sự kiện tuần 1: Quà tặng tân thủ

30.01.2018

Sự kiện này được dựa trên thành quả của toàn bộ các người chơi tham gia đăng ký sớm, nhưng dành cho tất cả mọi người. Sau khi đạt level 10, mỗi ngày trong mười ngày tiếp theo bạn sẽ nhận được các mốc quà như dưới đây. Nhớ phải đăng nhập nhé!

Đầu trang